Var det arbejdstid, da en gruppe sygeplejersker på Sjællands Universitetshospital blev pålagt at lade sig teste for corona, mens de havde fri? Og skulle sygeplejerskerne have løn for den tid, de havde brugt på at lade sig teste?

Ja, lød det klare svar fra Arbejdsretten, som behandlede tvisten mellem på den ene side Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Fagbevægelsens Hovedorganisation på den anden side.

- Vi er rigtig tilfredse med dommen. Det har hele tiden været vores opfattelse, at når en arbejdsgiver pålægger sine medarbejdere at lade sig teste, så må arbejdsgiveren også betale for de eventuelle omkostninger, medarbejderen har i forbindelse med testningen. Løn for den tid, medarbejderen bruger, transportudgifter mm., siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

Læs dommen her

 

Et pålæg fra arbejdsgiveren

I den aktuelle sag argumenterede Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som repræsenterede Sjællands Universitetshospital, for, at man blot fulgte Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udbrudsbekæmpelse og smitteopsporing og derfor ikke skulle betale sygeplejerskerne løn for den fritid, de brugte på at blive testet.

Det argument godtog Arbejdsretten dog ikke. Både i en mail og sms’er sendt til medarbejderne, blev de bedt om at lade sig teste i bestemte tidsrum, hvor de egentlig havde fri. Derfor slog Arbejdsretten fast, at der var tale om et pålæg fra arbejdsgiveren, og at sygeplejerskerne skulle have løn for den tid, de havde brugt på at blive testet.

- Selv om den værste sundhedskrise er overstået, ser vi stadig mindre udbrud rundt omkring. Bliver du og dine kolleger bedt om at tage en coronatest, så gør med det samme jeres arbejdsgiver opmærksom på, at I skal have løn, hvis testen skal forgå I arbejdstiden eller uden for arbejdstiden, da det er et pålæg, siger Kim Jung Olsen.