Randi
Randi Høiagaard

508 tillidsrepræsenter (TR) er allerede i gang med at indsamle og indberette lønoplysninger for 12.121 medlemmer. Du kan stadig nå at indberette dine kollegers lønninger – deadline er den 3. november. Randi Høiagaard fra medico-virksomheden Agilent Technologies Denmark APS, der har hovedsæde i den Københavnske forstadskommune Glostrup, er en af dem, der så godt som allerede har fuldført missionen.

Hun er TR for en anseelig størrelse klub i den store virksomhed med flere end 700 ansatte, hvoraf omkring 140 er laboranter. Fordi der ikke er to kolleger, der får ens løn, er opgaven med at plotte lønningerne ind i indberetningsskemaet større end de flestes. Alligevel har hun allerede på nuværende tidspunkt nået at indberette løn for 98 % af sine klub-kolleger.

- Det har taget nogle få timer i alt at bede kollegerne om deres lønopgørelse og indberette hver og en af dem. Jeg gjorde det løbende, så blev det mere overskueligt for mig. Indberetningerne er i den komplekse ende, men jeg skylder både mine kolleger og alle andre at være superskarp, når jeg gør det, så jeg bruger lidt ekstra tid på at tjekke deres uddannelser og dimissionsdato, siger Randi Høiagaard.

Hun oplever, at kollegerne er mere end villige til at sende hende deres lønoplysninger. De få, der gerne vil hemmeligholde deres lønoplysninger, opfordrer hun til selv at sende ind, så de fremgår af den virksomhedsstatistik, HK laver.

Hjælp til med lønstatistikindsamlingen her (Linket er udløbet pr 5/1 2022)

 

Randi laver interne statistikker

Hos Agilent Technologies er medarbejderne udelukkende kompetencelønnede – ikke faste løntrin. Randi Høiagaard forhandler hvert år i oktober den samlede pulje for lønstigningerne med den danske ledelse. Lederne fordeler derefter midlerne efter den vurdering, de har lavet af hver medarbejders performance det forgangne år - noget kollegerne kan påvirke ved den såkaldte performance-samtale sidst på året, hvor de kan argumentere for, hvorfor de skal have mere i løn næste år.

- Når alt er afklaret, sender cheferne en opgørelse til hver af kollegerne over lønstigningen. Det er de opgørelser, jeg beder om, siger Randi Høiagaard og fortsætter:

- På baggrund af dem laver jeg intern lønstatistik i forhold anciennitet. Jeg spørger dem, der risikerer at blive genkendt, om jeg må bruge deres oplysninger, og indtil videre har jeg fået lov af alle, der har sendt dem til mig. Det handler nok om, at vi er enige om at være åbne om lønnen.

Når den lokale lønstatik er klar, sender Randi Høiagaard den ud til alle de kolleger, der har deltaget – og kun til dem. Det gælder også HK’s lønstatistik. Den er kun til de HK-medlemmer, der har bidraget.

Bruger statistikkerne konstruktivt

Randi Høiagaard bruger især HK’s lønstatistik til at forhandle lønpuljen med. Men hun bruger den også til at sammenligne kollegernes løn internt. Og i sidstnævnte kan hun tydeligt se, at udbud og efterspørgsel påvirker statistikken:

- De, der er blevet ansat, da der var mangel på hænder, har fået bedre løn. Indgangslønnen betyder rigtig meget. Forspringet følger dem resten af deres tid i virksomheden, siger hun og forklarer, at det kan give uro på de indre linjer:

- Især nu, hvor det er tid til, at vi skal forhandle løn, så der er mange, der svinger forbi og spørger: ”Randi, har du lige fem minutter”. Så hjælper jeg dem med at finde argumenter til performance-samtalen.

For Randi Høiagaard er det supervigtigt at tale om og sammenligne løn. Og lønstatistikkerne er med til at kvalificere den samtale, slår hun fast.

Det er blevet nemmere for TR’er

Randi Høiagaard er en af de TR’er, som har en lidt større opgave end de fleste. Hun har både mange kolleger, hun skal indberette for. Og så er der ikke to, der får det samme i løn. Måske er du selv så heldig, at det kan overstås i en ruf.

Heldigvis er det blevet endnu nemmere i år at skrive de tre interessante tal, vælge stillingsbetegnelse og ansvarsniveau, fordi det alt sammen kan gøres gennem digitalt via TR-Portalen. Du finder TR-portalen ved at logge på MitHK.

Når statistikken er klar, vil I modtage jeres egen lønstatistik for arbejdspladsen. Og hvert klubmedlem kan trække sin egen lønrapport, som giver et nuanceret billede af, hvor personen ligger i forhold til andre med sammenlignelige stilling.

 

Tillidsrepræsentant Randi Høiagaards 3 gode råd?

1. Lav løbende din egen lokale virksomhedsstatistik, så du også har de ikke-organiserede kollegers input i statistikken.
2. Indberet løbende tallene fra medlemmerne til HK’s lønstatistik i indsamlingsperioden, så er det mere overskueligt.
3. Del kun resultaterne af statistikkerne med de medlemmer, der bidrager til den.

 

lønstatistikindsamling

Sådan sikrer du som TR lønstatistikken merværdi

Vil du hjælpe til med lønstatistikindsamlingen? Så gå ind på www.hk.dk/mithk/tillidsvalgteportalen/oplysloen. Her får du en liste over medlemmerne i din klub, som kan deltage i årets lønstatistik. 

1. For at redigere ét medlems oplysninger, klikker du på et af de tomme felter ud for personen, så får du en boks frem, hvor du kan opdatere medlemmets oplysninger. 

2. Hvis der er flere medlemmer, der har samme stilling, løn og pension, så kan du opdatere dem på én gang. Du sætter flueben ud for dem, trykker på knappen ’Fællesopdatering’, så får du mulighed for det. 

3. Endelig har du mulighed for at sende medlemmerne en mail, hvor du opfordrer dem til at indsende deres lønoplysninger. Det gør du ved at sætte flueben ud for medlemmet og trykke på knappen ’Send mail om lønstatistik’. HK har allerede lavet en standardbesked, du kan sende ud, men det er muligt at skrive en personlig besked oppe for oven i den boks, der kommer frem.
Vis mere