Øje kigger igennem et nøglehulHvornår må din chef lytte med på dine samtaler - og hvornår må han absolut ikke?
Foto: Mostphotos

Hvis din chef lytter med på dine telefonsamtaler, uden du har accepteret det, kan det være et brud på straffeloven, da hemmelig aflytning eller optagelse af samtaler mellem andre er ulovligt.

Arbejder du i et kontaktcenter, vil du dog ofte være informeret om, at det er en del af dine arbejdsvilkår, at der i et eller andet omfang anvendes såkaldt "medlyt", hvor chefen eller en anden kollega lytter med. I kontaktcentre er medlyt og optagelse af samtaler til f.eks. kvalitetssikring eller oplæring ofte en del af den daglige arbejdsgang, og de fleste former for medlyt har dermed en saglig og driftmæssig begrundelse.

Så hvornår må din chef lytte med – og hvornår må han ikke?

Aflytning af din telefon: Sådan er reglerne
 • Dine telefonsamtaler må som udgangspunkt ikke blive aflyttet, medmindre der er en saglig begrundelse. Saglige begrundelser kan f.eks. være at kvalitetssikre dit arbejde, hvis du arbejder med kundeservice, eller til brug for uddannelse af nye medarbejdere. Aflytningen skal ikke være mere omfattende, end det er nødvendigt.
 • Aflytter din arbejdsgiver din telefon, uden at du har fået besked om det, er det et brud på straffeloven – også selv om din chef har gjort det for at tjekke, om du misbruger din arbejdstelefon.
 • Din arbejdsgiver må kun indhente nødvendige oplysninger om din brug af din arbejdsgiverbetalte telefon. Det betyder, at de f.eks. ikke automatisk må se på, hvem du ringer til i din fritid, men at der kan være helt særlige situationer, hvor det kan være nødvendigt - f.eks. mistanke om misbrug i forhold til den aftale, I har om telefonbrug på virksomheden. 
Optagelse af samtaler: Sådan er reglerne
 • Hvis den væsentligste del af dit arbejde er at tale i telefon, og samtalerne optages, er det HK´s opfattelse, at det bør fremgå af dit ansættelsesbevis, at samtalerne optages.
 • Du har krav på at vide, hvad der bliver gemt af optagelser, da der er tale om personlige data – og din chef har pligt til at give dig indsigt i det, hvis du beder om det.
 • Din chef har desuden pligt til at slette eventuelle optagelser af telefonsamtaler, så snart der ikke længere er et sagligt formål med at opbevare dem.
 • Din chef kan ikke uden videre dele optagelserne med hvem som helst. Hvis din chef vil dele optagelserne med nogen, skal det ske i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Overvågning af dig på din telefon

Hvis din arbejdsgiver betaler din telefon, kan der være installeret såkaldt MDM-software (Mobile Device Management) i telefonen. Det gør det muligt for it-afdelingen i virksomheden at administrere mobile enheder, men det giver også mulighed for f.eks. at se, hvilke apps du har installeret og din gps-position. 

 • Apps er personfølsomme. Det vedkommer ikke din chef, om du spiller pokemon, træner fitness eller har en datingapp installeret. De oplysninger må arbejdsgiveren ikke trække ud fra din telefon. 
 • Det vedrører HELLER ikke din arbejdsgiver, hvor du er i din fritid, og de må derfor heller ikke trække data via GPS om, hvor du befinder dig. 
 • Ønsker din arbejdsgiver at tjekke din fysiske færden via GPS i arbejdstiden, skal det drøftes i samarbejdsudvalget (SU), hvis I har et. Hvis ikke I har det, skal det drøftes med jer som medarbejdere. Din arbejdsgiver skal forsøge at opnå en aftale med jer om GPS-overvågning, men det er ikke en betingelse for, at overvågningen kan indføres. Hvis din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, skal du ifølge aftale mellem DA og LO (om indførelse af kontrolforanstaltninger) have besked, SENEST seks uger før overvågningen starter, medmindre der er særlige grunde til at fravige varslet. Hvis der er det, skal du som medarbejder have at vide, hvorfor seks-ugers-fristen ikke kunne overholdes. 
  Du skal i øvrigt have at vide, hvem der er dataansvarlig, hvilke personer eller medarbejdergrupper der har adgang til at se oplysningerne, og i hvilke tilfælde optagelserne vil blive gennemgået.  

Betaler din arbejdsplads for din telefon?

Har du en telefon, der er betalt af din arbejdsplads, må du kun bruge den til arbejdsrelaterede ting, medmindre I har aftalt andet. Er du i tvivl om jeres aftale, så spørg din arbejdsgiver. Sørg for at få jeres aftale på skrift.

Bruger du din private telefon til arbejdet? 

Mange arbejdspladser opfordrer deres medarbejdere til at bruge deres private telefon, f.eks. til apps, kalender eller lignende. Men din chef kan ikke kræve, du bruger din private telefon i forbindelse med dit arbejde. Se mere her: Må din chef bede dig bruge din egen mobil på jobbet?

Lytter din chef med? 

Oplever du, at din chef lytter med på dine samtaler, uden at have en saglig grund eller at have informeret dig på forhånd, så hiv fat i din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545. Læs også temaet om overvågning af ansatte.

 

Overvågning: Hvordan er du stillet? 

Der er kameraer overalt, mulighed for aflytning af din telefon, og din chef kan lure på dig på sociale medier. Men hvor langt må din arbejdsplads egentlig gå? HK Handel sætter fokus på overvågning og dine rettigheder i denne og en række andre artikler.

Må chefen lytte med? om aflytning og overvågning af din medarbejdertelefon.
TV-overvågning af dig: Så langt må din chef gå om tv-overvågning på arbejdspladsen.
I HK's overvågningstema kan du se, hvad der bl.a. gælder for din færden på internettet, mail, sms og meget mere.

 

Aftale om kontrolforanstaltninger

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO (i dag FH) skal virksomhedernes samarbejdsudvalg (SU) fastlægge principperne for brug af persondata. DA og LO anbefaler det ligeledes i deres aftale om kontrolforanstaltninger. 

Betingelser 

Uanset om der indgås en aftale eller ej, skal disse betingelser i DA og LO's aftale om kontrolforanstaltninger være opfyldt: 
 • Overvågningen skal være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål. 
 • Overvågningen må ikke være krænkende over for lønmodtagerne eller forvolde lømodtagerne tab eller nævneværdige ulemper.
 • Der skal være rimelig sammenhæng med kontrollen og den måde, det gøres på (proportionalitet). 
 • Er betingelserne opfyldt, kan kontrollen etableres med seks ugers varsel. Hvis formålet med kontrollen forspildes, eller hvis der er tvingende driftsmæssige årsager, kan det ske med kortere varsel. Medarbejderne skal i disse tilfælde orienteres hurtigst muligt. 

Behandling af persondata

Vær opmærksom på, at din arbejdsgivers behandling af dine personoplysninger, f.eks. tjek af din arbejdsmail, logning af din digitale adfærd mv., er omfattet af databeskyttelsesreglerne. Det indebærer bl.a., at din arbejdsgiver kun kan behandle oplysninger om dig, som du er orienteret om, og som er nødvendige, saglige og driftsmæssigt begrundede. 

Se mere

Vis mere