Uddeling af CO-industris samarbejdspris

Fra venstre: Mads Andersen, næstformand i CO-industri og gruppeformand i 3F industri, Helle Grimar, tillidsrepræsentant i Johnson Controls Denmark, og Lene Overgaard Andersen, CEO i Johnson Controls Denmark.

Når samarbejdsudvalget (SU) satte sig ved mødebordet, lænede medlemmerne sig tilbage og lod afrapporteringer fra regnskabsafdelingen og orienteringer fra afdelingsrepræsentanterne bordet rundt skylle ind over sig. Men den kultur har samarbejdsudvalget på Johnson Controls Denmark ApS i Højbjerg ved Aarhus gjort op med.

Virksomheden, som blandt andet laver kompressorer til køleanlæg på slagterier, fisketrawlere og kølehuse, har reorganiseret måden, samarbejdsudvalget arbejder på. Og derfor er de nu blevet kåret til Danmarks bedste ”samarbejdsplads” og har fået CO-industris Samarbejdspris 2021.

Pressemeddelse fra CO-industri

- Vi har været meget bagudskuende i vores arbejde, og vi ville hellere være på forkant. Vi ville arbejde strategisk med fremtiden - ikke bare lade stå til og se bagud, siger HK-tillidsrepræsentant Helle Grimar, som til daglig er indkøber i reservedelsafdelingen.

Hun forklarer, at kimen til den nye samarbejdsstrategi blev lagt, da corona-pandemien ramte. Sammen havde de nemlig håndteret alle de udfordringer, pandemien affødte. Og det gode samarbejde, de oplevede der, havde de lyst til at arbejde videre med.

- Sammen med TekSam, som er en enhed mellem DI og CO-Industri, der rådgiver omkring samarbejde, fik vi dannet rammerne for vores samarbejde i SU, siger Helle Grimar.

bedre samarbejde

samarbejdsprisen

Johnson Controls Denmark Aps har i omegnen af 700 ansatte i Danmark og omsatte sidste år for knap 1,8 milliarder. Virksomheden modtog CO-industris Samarbejdspris mandag den 25. oktober 2021 sammen med en skulptur af kunstneren Stiig Kalsing. 5.000 kroner går til tillidsrepræsentanterne, så de kan fejre prisen med kollegerne. Prisen er CO-industris hyldest til det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledere, som er til gavn for både trivslen og produktiviteten.

Du kan læse mere om prisen her


Har I brug for hjælp i jeres samarbejdsudvalg, så kontakt TekSams konsulenter. Deres bistand er vederlagsfri for alle virksomheder under industriens overenskomster.

Kontakt Teksam
Vis mere

 

Deadlines skaber fremdrift

Samarbejdsudvalget på 16 medlemmer har med TekSams hjælp udvalgt fire strategiske områder, de gerne vil arbejde med: grøn omstilling, medarbejderpolitikker, kompetenceudvikling og onboarding. Hvert område er placeret i fire underudvalg med 4 medlemmer i hver. Underudvalgenes opgave er at arbejde mere dybt med et område og rapportere tilbage til samarbejdsudvalget.

- Vi sørger for, at der er fremdrift i udvalgene ved, at vi på SU-møderne hører, hvor langt de er, kommer med input, sætter delmål og deadlines, og så arbejder udvalget videre. Det, at vi sætter deadlines og følger op, og at vi er vedholdende, betyder, at et område ikke går i glemmebogen. Selv om noget er hurtigt klaret, og andet er mere langsommeligt, så slipper vi ikke de punkter, vi har valgt at arbejde med, siger Helle Grimar.

Når et udvalg har løst sin opgave, bliver et nyt emne taget op.

- Tidligere arbejdede vi ikke med at sætte mål og deadlines. Og så kom der tit bare mere på i stedet for at sikre, at vi fik løst tingene. Nu arbejder vi strategisk ved, at vi sætter fokus på udvalgte problemstillinger.

Lene Overgaard Andersen, som er CEO i Johnson Controls Denmark ApS og HR-direktør for de nordiske lande, fortæller, at SU med afsæt i en klar strategi, definerede målsætninger og et tydeligt formål har forpligtet sig til at arbejde resultatorienteret omkring ambitiøse mål.

- Nu arbejder ledelse og medarbejdere tæt sammen. Og jeg oplever, at vi er lykkes med samarbejdet og er inde i en opadgående spiral. Vi har fået etableret et godt fælles afsæt for vores arbejde, generet ideer til indsatser og fået prioriteret indsatser. Jeg ser vores SU som en forandringsagent, hvor SU indtager en proaktiv rolle og gør en forskel i organisationen, siger hun.

De har committet sig til at være proaktive

Helle Grimar fortæller, at den nye måde at arbejde på har påvirket samarbejdsklimaet, holdånden og stemningen positivt. Nu skal de snart synliggøre arbejdet over for medarbejderne i almindelighed. Når det er sket, vil tillidsrepræsentanten begynde at invitere kolleger ind og bede om deres input.

- I dag er a- og b-siden smeltet mere sammen. I det nye setup har vi committet os til at være mere proaktive og deltagende. Vi tager aktion selv og venter ikke på udvalg eller samler sammen til bunke. Vi er simpelthen et arbejdende og samarbejdende samarbejdsudvalg, siger tillidsrepræsentanten.

Lene Overgaard Andersen er stolt over, at tillidsrepræsentanterne i virksomheden har nomineret arbejdspladsen til CO-industris Samarbejdspris:
- Det er vi meget stolte over. Det er en stor og flot anerkendelse at modtage. Det viser, vi har fået skabt et rum for tillid, ærlighed og åbenhed. Ethvert samarbejde har størst mulighed for at lykkes, hvis det er baseret på et fundament af tillid og respekt, siger hun og understreger:

- Og ikke mindst når samarbejdet opfattes som en fordel for alle involverede parter.

 

Helles 3 gode råd om samarbejde

  1. Find ud af, hvad I vil med jeres SU.
  2. Gør brug af Teksam for at få udviklingen til at ske.
  3. Vær engageret, forberedt og fastbesluttet på at bakke op om forandringen. 

 

Om teksam

Få hjælp af TekSam

 
TekSam er et samarbejde mellem CO-industri - de 9 fagforbund, der forhandler industriens overenskomster - og Dansk Industri (DI). TekSam tilbyder gratis rådgivning til alle samarbejdsudvalg (SU) i virksomheder under industriens overenskomster. Samarbejdskonsulenterne kan rådgive om alt fra struktur, grøn omstilling, kompetenceudvikling til trivsel.

Mads Andersen, som er næstformand i CO-industri og TekSam, er glad for, at SU hos Johnson Controls Denmark har haft stort udbytte af TekSams tjenester:

- Jeg håber, at andre virksomheder vil lade sig inspirere til at gribe fat i TekSam og bruge nogle af de mange gode ydelser, som de helt gratis tilbyder virksomheder i industrien, siger han og henviser til https://www.teksam.dk/om-teksam/su-konsulenterne, hvor du kan finde konsulenternes kontaktoplysninger.

Udover konsulenttjeneste holder TekSam løbende temadage om fx konflikthåndtering, grøn omstilling og krænkende handlinger. En gang om året inviteres samarbejdsudvalgene til Årsdag, hvor et aktuelt emne bliver behandlet gennem spændende oplæg fra både eksperter og praktikere. Du kan holde dig orienteret om aktiviteterne gennem de 8 årlige nyhedsbreve.
Tilmeld dig nyhedsbrevet 
Vis mere