Siden 2018 har rigtig mange kommuner opsat aktivitetskameraer ved idræts-, fritids- og kulturfaciliteter.

Der findes ca. 700 kameraer fordelt på 25 kommuner, som altså overvåger legepladser, idrætshaller, svømmehaller, kunststofbaner, gymnastiksale, opholdsrum mv og sender registreringer til en kommunale computer.

Formålet er at filme og altså registrere aktivitet og brugergrad, sådan at forvaltningerne kan administrere brugen og sætte initiativer i værk, så udnyttelsesgraden bliver større – bla fordi tidligere undersøgelser viser at ca. 25 % af de bookede haltider ikke blev benyttet.

En rapport fra Idrættens Analyseinstitut har netop set på perspektiver og potentialer ved kamera-registrering af aktiviteter.

Rapportens konklusioner er blandet andet

* Kameraovervågning kan give en bedre udnyttelse af idræts-, fritids- og kulturfaciliteter
* Men viden fra overvågning skal bruges strategisk, fx til at identificere særlige problemstillinger for den pågældende facilitet.
* Vigtigt med tæt dialog med projektmagere, foreninger, brugergrupper mv ang. udnyttelse
* Registreringer kan fx bruges til at overveje om man skal lade ikke-medlemmer booke tider, om en sæson skal inddeles i kortere perioder, om booking fungerer bedst via app, hjemmeside e.l., hvilke tidspunkter der er mest optimale for rengøring