Antallet af anmeldelser om forsøg på uretmæssig brug af andre personers NemID-oplysninger steg i perioden 2017-2020 fra 3012 til 9172. 

Men alene fra 2019 til 2020 steg antallet af anmeldelser fra 3645 til 9172.

Det viser en rapport fra NEC (Nationalt EfterforskningsCenter) under Politiet, der bla skal efterforske cyberkriminalitet.

To-faktor og covid19

Hovedårsagerne til stigningen skyldes to faktorer

Siden 2019 har det været et krav med to-faktorgodkendelse, typisk NemID, i forbindelse med betaling på webshops og onlinetjenester. Det har givet en øget efterspørgsel efter NemID hos IT-kriminelle.

Dels har Covid-19-pandemien ændret hele kriminalitetsbilledet fra at berigelse sker ude i det fysiske til at ske via nettet.

Håbløs kærlighed giver snyd

Rapporten nævner en række måder, hvorpå svindlere forsøger at få fat i andres NemID.

* Phishing: Fisker oplysninger via mail eller sms
* Vishing: Kontakter borgere via telefon 
* Dating-scam: Kontakt via datingapps, hvor kærlige følelser får folk til at miste den kritiske sans.
* Keylogging: Software i USB-stik som fx sættes i offentlige computere
* Familie/bekendte o.l.: Fagprofessionelle (hjemmehjælpere, pædagoger o.l), familie eller venner har som netvært til en person fået NemID-oplysninger, men misbruger den tillid.