Tandplejere, tandlæger og tandklinikassistenter er alle i risiko for eksponering af sundhedsskadelige partikler.

Når de sliber og polerer tandfyldninger indånder de nemlig store mængder små partikler og støv, som på sigt ophober sig i lungerne. Og det kan have en giftig effekt.

Det er en af hovedkonklusionerne i et nyt forskningsprojekt, som den norske stats arbejdsmiljøinstitut (STAMI) står bag.

Næste skridt

Projektet er stadig i den indledende fase, og derfor er forskerholdets viden om, hvilke konkrete konsekvenser ophobningen af nanopartikler har for tandpersonalets lunger. Indtil videre kan de ud fra undersøgte lungeceller blot konkludere, at eksponeringen på sigt kan give luftvejsplager.

Næste skridt i det omfattende forskningsprojekt er at få et større indblik i, hvor giftige nanopartiklerne er, og om der er en sammenhæng mellem partikeleksponeringen og fremkomsten af  lungesygdomme som lungefibrose, kol og lungeinflammation.