Jeg synes at Ældrerådet laver et flot stykke arbejde. Men det er ærgerligt, at der er så få i kommunen, der kender til det. Det vil jeg gerne ændre.

Derfor stiller jeg igen op til valget til Ældrerådet efter at have været medlem de seneste 4 år. Valget er her i november.

Jeg hedder Henning Bøjer, er født i Hjardemål og har hele mit liv boet i Thisted kommune. Nu har jeg rundet de 73 år og blev pensioneret som 60 årig. Jeg var ansat i 37 år i kommunen – 18 år som skatteinspektør og de sidste 3 år som borgerservicechef. Jeg kender vores kommune rigtig godt.

Jeg er formand for HK seniorer i Thisted Kommune og formand for Faglige seniorer Nordjylland sektion 3, som dækker 5 Kommuner.

Henning Bøjer

Længst muligt i eget hjem, er ikke altid sagen. Der kan være megen fornuft i at komme på plejehjem, men i god tid, så man kan nå at få en del gode år dér. Man skal ikke først på plejehjem, når man er meget svag.

Det ligger mig meget på sinde, at vores hjemmepleje og vores plejehjem her i kommunen er helt i top. Det er derfor vigtigt, at der ikke spares på uddannet personale.

Når der bliver talt om at udlicitere og privatisere de områder, der har med ældre at gøre, er jeg meget bekymret. Det skal være et kommunalt anliggende at stå for hjemmepleje og plejehjem i Thisted. Erfaringen viser, at når det går galt i andre kommuner og private firmaer må lukke, ja  så er det kommunen, der skal tage over. Naturligvis - hvem ellers? 

Vi skal holde kommunen fast på, at der på plejehjemmene er elevpladser, en overenskomstmæssig løn til de ansatte og en fornuftig balance mellem antallet af frivillige og ansatte.

Det vil jeg arbejde for i Ældrerådet.

 

/Henning Bøjer