Simon
SImon Tøgern: Vælg Anja C. Jensen som ny formand for hele HK

HK’s indre liv har gennem de sidste måneder været præget af valgkampen mellem de to kandidater til formandsposten. De har deltaget i kandidatmøder i alle afdelinger, debatteret ved bestyrelsesseminarer, konferencer og møder for tillidsrepræsentanter - digitalt og i real life.

Men valget er ikke bare et valg mellem to erfarne fagforeningsfolk. Det er et valg mellem, hvem HK’s medlemmer kan se sig bedst repræsenteret af. Og så er det et politisk valg om, hvilken fremtid for HK man ser for sig.

• Det er et valg mellem tradition og fornyelse - mellem ”mere af det samme” eller ”vi skal møde nye udfordringer med nye svar”.

• Det er et valg mellem ”det går sådan set meget godt” og ”vi skal erkende de store udfordringer, vi og hele fagbevægelsen står over for”.

• Det er - indrømmet, sat lidt på spidsen - et valg mellem ”forretningsføreren” med det dybe kendskab til HK’s ”maskinrum” og ”fagforeningspolitikeren” med den store gennemslagskraft.

• Det er et valg om udviklingsretningen for HK: Skal vi være ”kontorfunktionærens fagforening” - eller skal vi være fagforeningen for ad-assistenten, call center-medarbejderen, controlleren, datamatikeren, grafikeren, key account-manageren, klinikassistenten, kunderådgiveren, laboranten, lægesekretæren, projektlederen, sekretariatsmedarbejderen, den systemansvarlige og alle de andre professioner, som HK i dag rummer.

• Og så er det for resten også et valg mellem en mand og en kvinde. 3/4 af HK’s medlemmer er kvinder, alligevel har HK i sit 121-årige liv aldrig haft en kvindelig forbundsformand.

Min anbefaling - sammen med et stort flertal i HK Privats sektorbestyrelse - er, at vi vælger Anja.