Siden det seneste kommunalvalg for bare fire år siden har vores nordjyske kommuner samlet taget seks procent færre kontorelever. Det er en dybt bekymrende udvikling. Der er desværre også kommuner som slet ikke har kontorelever.

Det betyder for det første, at vi mangler elevpladserne til vores unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse i Nordjylland. For det andet vil der komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft i kommunerne, når ældre HK’ere går på pension. For det tredje mister vi den arbejdskraft, som kender kommunerne indefra og derfor er garanten for, at vores kommuner drives effektivt og udvikles til gavn for borgere og virksomheder.

På landsplan har vi også set en drastisk nedgang. For knap 10 år siden havde kommunerne i Danmark omkring 1200 kontorelever. I dag er det tal næsten halveret.

Mangel på lægesekretærer

Også antallet af lægesekretærelever på vores hospitaler er faldet drastisk. Faktisk så meget at der nu er mangel på uddannede lægesekretærer. Når vores sygehuse slår stillinger op som lægesekretærer, er det mere reglen end undtagelsen, at der i bunken af ansøgere ikke er en uddannet lægesekretær. Og det skaber et urimeligt pres på de lægesekretærer, der er på afdelingerne i dag.

Der er også en overhængende fare for, at andre faggrupper bliver overbebyrdet med administrativt arbejde, som tager deres tid fra de øvrige velfærdsområder. Det kan være lægen eller sygeplejersken, der får mindre tid til patienterne, fordi vedkommende selv skal stå for alt det administrative.

Og det samme gælder på det kommunale område, når der mangler dygtige administrative medarbejdere, som kan håndtere administrationen smidigt og effektivt.

Jeg kunne også nævne et tredje eksempel, nemlig tandklinikassistenter. Her tager kommunerne ganske få elever, flere kommuner slet ingen elever. Så der er plads til forbedring.

Nu er der snart valg til vores kommunalbestyrelser og regionsråd. Min opfordring til de kommende lokalpolitikere skal være, at I sætter fokus på at løfte den uddannelsespolitiske dagsorden, der er yderst presserende. Der skal være uddannelsesmuligheder for vores unge i vores lokalområde. Det har kommunerne og regionen et stort medansvar for.

Katharina Hauge Antonsen - Formand HK Kommunal Nordjylland

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, Formand HK Kommunal Nordjylland. Indlægget blev bragt i Nordjyske den 15. oktober 2021.