Far hjemme med baby

”Det er på tide, at far får ret til mere af barslen. Det er gået helt utrolig langsomt med at sikre den ret, og derfor er aftalen et meget vigtigt skridt i retning af at sikre mændene ligestilling på barselsområdet. Jeg ved godt, at nogle kvinder vil ærgre sig over, at de skal afgive noget af barslen. Men det vil generelt set sikre kvinder i den fødedygtige alder bedre muligheder for job,” siger HK’s daværende næstformand Martin Rasmussen.

Martin Rasmussen har siddet med i udvalget i FH og har spillet en meget aktiv rolle i at sikre grundlaget for den aftale, der nu er indgået mellem regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten, Venstre og Alternativet. Den endelige aftale ligger meget tæt op ad det forslag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH og DA lagde frem forud for de politiske forhandlinger.

”Jeg er selvfølgelig rigtig glad og stolt over, at vi har kunnet levere udkastet til en model, som Folketinget nu i meget vid udstrækning har bygget den her historiske aftale om barsel på”, siger Martin Rasmussen. 

Aftalen betyder at:

  • Alle gravide har ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen efterfulgt af 11 ugers øremærket orlov.
  • Far eller medmor har 11 ugers øremærket orlov. 
  • Herudover har hver forælder 13 uger; altså i alt 26 uger, som de kan dele frit mellem sig.
  • Hvis en forælder ikke holder den øremærkede barsel, bortfalder den.
  • Er man selvstændig, ledig eller studerende, kan man vælge at overdrage op til 22 uger til den anden forælder.

 

Den nye aftale om øremærket barsel ser sådan ud: 

Barsel - ny model

 

Her ses fordelingen af ugerne som reglerne er i dag: 

 

Solomødre og regnbuefamilier

For familier, hvor der kun er én forælder bliver solofædre og solomødres orlov ligestillet, så begge kan holde op til 46 ugers orlov efter fødslen med deres børn. De 11 uger, som den anden forælder skulle have holdt, bortfalder altså ikke. Til gengæld får solofaren eller solomoren mulighed for at overdrage den øremærkede del til et nærtstående familiemedlem, for eksempel en bedsteforælder. Aftalen giver også nye muligheder for LGBT+-familier.

Fra 2024 kan en medmor eller en medfar tage del i de uger af barslen, der ikke er øremærket.

Ordningen er en udmøntning af EU’s orlovsdirektiv, som også indeholder andre orlovselementer. Ordningen træder i kraft d. 2. august 2022.

Læs mere om reglerne på Borger.dk

Læs hele aftalen her på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

 
Martin Rasmussen har besøgt HK’eren Casper Nyring Nielsen, der er på barsel med sin datter Karla. Her talte de om, at det kunne være dejligt, hvis flere mænd tog mere barsel i Danmark. 

 

 

Artiklen er opdateret 27. april 2022