Betina Halbech

Når arbejdspresset er højt, er det vigtigt at tale med andre om det, siger Betina Halbech, arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat. Privatfoto.

Arbejdstempoet er højt. Det er virkeligheden for en del HK-ansatte i staten, viser en undersøgelse af arbejdspres, som HK Stat fik lavet i juni 2021.

Hver 5. oplever aldrig eller sjældent at have tid nok til sine arbejdsopgaver.

2 ud af 3 angiver, at det altid eller ofte er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Og 22 procent - næsten hver 4. siger, at det altid eller ofte er nødvendigt at arbejde over.

- Tallene indikerer, at der er et højt arbejdspres på en del statslige arbejdspladser, når man enten skal arbejde hurtigere eller i længere tid. Man kan trives fint med at have ekstra meget at se til på jobbet i en periode, men hvis det bliver normalen, kan det lede til stress, siger arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat Betina Halbech.

Når arbejdspresset bliver for stort, vender vi det typisk indad. Man bliver usikker på sig selv, for hvorfor kan man nu ikke længere følge med. Man er bange for ikke at slå til, og så arbejder man måske endnu hårdere, hurtigere og mere. Og det kan ende i en stressspiral.

- Det er på en måde skamfuldt at stå frem og sige, at der er noget i arbejdet, som simpelthen ikke hænger sammen. Men det er vigtigt, at man siger det højt til sin kollega, leder eller tillidsrepræsentant, så det kommer frem i lyset. At tale om det, gør det mindre sårbart, forklarer Betina Halbech.

Arbejdspres er ikke den enkeltes problem

At håndtere et stort arbejdspres og forebygge stress er et kollektivt anliggende, påpeger Betina Halbech.

Et højt arbejdspres bliver i for høj grad individualiseret. Ofte er det sådan, at det er den enkelte selv, der forsøger at løse problemet. Men det skal løses kollektivt medarbejdere og ledere i fællesskab, siger hun.

Det bør ifølge arbejdsmiljøkonsulenten være en naturlig del af kuluren på arbejdspladsen at holde øje med, om der er passende balance mellem arbejdsmængde og ressourcer. Og om der er tegn på, at nogle er særligt overbelastede, og om opgaverne tilrettelægges på en fornuftig måde. Et rigtig godt værn mod stress kan være kollegial støtte i form af hjælp og feedback fra kolleger og leder, når man har brug for det.

- Kun hver 2. af de medlemmer, som har følt sig stresset det seneste år, har taget en dialog med sin leder om sine belastende opgaver, viser en stressundersøgelse fra 2020. Der ligger en opgave for den enkelte i at få talt med sin leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant om arbejdspres, så det kommer frem i lyset, siger Betina Halbech.