Når patienter udebliver fra aftaler på hospitaler, tandklinikken eller lignende vækker det ikke bare frustrationer, men det koster også dyrt i spildte resurser.

Og det selv om de fleste sygehuse sender remindere på SMS til patienterne.

Region Midtjylland gennemførte endda for et par år siden et stort forsøg, hvor den indførte et gebyr på 250 kroner for at udeblive fra en aftale.

Men gebyret virkede ikke – og krævede i øvrigt rigtig meget administration.

Du koster samfundet 1500 kroner

Danske Regioner har nu gennemført et forsøg på Sydvestjysk Sygehus, hvor de har undersøgt effekten af forskellige oplysninger i de sms-påmindelser, som hospitalerne sender ud til patienterne.

Hvis patienterne oplyses om, at en udeblivelse i gennemsnit koster 1500 kr., så husker 40 pct. flere at melde afbud. 

SMS

Det stod der i sms'en

Sms-teksten lød i sin helhed: "Det koster gennemsnitligt Sydvestjysk Sygehus 1500 kr. hver gang en patient udebliver fra en aftale. Husk at møde op til din aftale eller melde afbud i god tid."