Det er mit håb, at politikerne ser på alle opgaverne og alle medarbejdergrupperne i hele Kriminalforsorgen. HK repræsenterer alle de dygtige HK’ere, som arbejder i fængsler, arresthuse og andre dele af Kriminalforsorgen. Jeg håber, at politikerne vil lytte til alle parters gode idéer og forslag – og være åbne for, at nogle opgaver måske skal flyttes mellem faggrupperne for at de fungerer optimalt. Og at der SKAL ansættes flere medarbejdere for der er ingen tvivl om, at Kriminalforsorgen er underbemandet og udfordret på arbejdsmiljøet.

Vi har allerede i dag mange dygtige HK’ere, som styrer administration, it og processer med høj faglighed – også i Kriminalforsorgen. HK’erne er f.eks. dygtige til at digitalisere arbejdsprocesser. HK’erne er skarpe til at koordinere og styre sager, koordinere indsatser på tværs af myndigheder og faggrupper og sikre at de rette informationer er klar på rette tid og sted.

Derfor gælder det om at bruge vores dygtige HK’ere bedst muligt. Og HK’erne har kompetencer og vilje til at tænke nyt og påtage sig nye opgaver, når de får tilført ressourcer til nye kolleger. Så kan fængselsbetjentene fokusere på at arbejde for og med de indsatte – i stedet for at administrere, processtyre og arbejde i komplicerede it-systemer. Denne nøgleopgave kan betjentene roligt overlade til HK’erne.

Der skal mange nøgler til at løse udfordringen for fremtidens danske fængsler. Flere HK’ere er en af disse nøgler. 

(Debatindlægget blev bragt i Nordjyske den 4. november 2021).

Nøglebundt i hånd - foto Colourbox.dk

Foto: Colourbox.dk