Er den nye ferielov ikke meget mere snørklet end den gamle? Nogenlunde sådan lød et spørgsmål fra et medlem for nylig til et webinar om netop den nye ferielov. Eller det vil sige ny og ny - den trådte i kraft for efterhånden mere end et år siden, nærmere præcist 1. september 2020. Alligevel giver den stadig anledning til rigtig mange spørgsmål.

Derfor har vi her i HK Privat i samarbejde med advokat i HK Klara Hoffritz samlet en guide over de vigtigste ting, du skal vide om optjening og afholdelse, ferietillæg, og hvad du skal være opmærksom på for ikke at miste ubrugt ferie.

1. Hvor mange feriedage har jeg til rådighed - og hvornår?
Hvor du før optjente ferie, du kunne afholde det følgende ferieår, er der med den nye ferielov indført såkaldt samtidighedsferie. Det betyder, at den ferie, du optjener, kan du allerede afholde måneden efter. 

Antallet af feriedage du optjener i et ferieår er det samme som tidligere, altså 2,08 dage pr. måned (svarende til 25 dage i alt pr. ferieår). Feriedagene kan afholdes måneden efter, de er optjent.

Med den nye ferielov løberferieåret fra 1. september til 31. august (12 mdr.)
Mens ferieafholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december (16 mdr.)

Det betyder, at den ferie du optjener fra fx 1. september 2020 til 31. august 2021, kan du afholde helt frem til 31. december 2021.

Fordi du med den nye ferielov ikke bare får 25 dage på én gang, som du så trækker af, kan det være en smule uoverskueligt at vide, hvor mange feriedage du fx har til rådighed, når vi rammer påsken. 

Nedenstående tabel kan hjælpe med at give dig et overblik.

ferie 

Som det fremgår, har du altså 14,56 feriedage til afholdelse, når vi rammer påsken i april 2022. Den ferie du afholdte i forbindelse med fx jul eller vinterferie, skal du selvfølgelig huske at trække fra det antal feriedage. På mange lønsedler vil det fremgå, hvor mange feriedage, du har optjent og afholdt.

Den nye ferielov åbner for, at du kan holde ferie på forskud, men det kræver en aftale med din arbejdsgiver, som så vil modregne antallet af feriedage i din optjening. Hvis du har ret til feriefridage, vil du også kunne supplere den ønskede ferie med disse..
2. Ubrugt ferie – forsvinder den bare?
Har du ikke nået at holde al din ferie inden 31. december et givent år, skal alt over 20 feriedage som noget nyt automatisk udbetales senest 31. marts året efter. 

Du kan også som tidligere aftale med din leder at få den ubrugte ferie udover 20 feriedage overført til det efterfølgende ferieår. En sådan aftale skal være skriftlig og indgået senest 31. december i ferieafholdelsesperioden.

Som det er nu, kan du dog kun afholde hele feriedage – du kan altså ikke holde ”decimal-ferie”.

Hvis du er forhindret i at afholde ferie pga. fx sygdom eller barsel, gælder der særlige regler. At der er travlt i virksomheden er ikke en lovlig feriehindring. Da mange af disse sager vil bero på individuelle forhold, så kontakt din lokalafdeling på 7011 4545, hvis du har spørgsmål.
3. Vær opmærksom på ikke at miste optjent ferie
I forbindelse med overgangen til den nye ferielov blev der indført et såkaldt ’mini-ferieår’ i sommeren 2020 (fra 1. maj til 31. august). Her havde du 16,64 dage til rådighed. Afholdte du ikke alle feriedagene, blev de automatisk overført til det nye feriesystem, og den ferieafholdelsesperiode, der løber fra 1. september 2020 og frem til 31. december i år (2021). Fra 1. september 2020 til 31. august 2021 har du desuden optjent 25 dage feriedage, hvoraf du skal afholde mindst 20 dage.

Det er altså vigtigt, du sikrer dig, at du har afviklet 37 feriedage i perioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021 - ellers forsvinder de. Alt derudover bliver udbetalt, hvis du ikke inden 31. december 2021 aftaler med din leder, at feriedagene skal overføres.

Hvis du fx kun har afholdt 34 dage i den periode, så mister du altså 3 dage, så det er en god idé at tjekke en ekstra gang. 

Det vil af de fleste lønsystemer fremgå, om du har ferie til gode fra perioden. Hvis du er i tvivl, så tag fat i dit lønkontor.
ferie
4. Udbetaling af ferietillæg – hvornår får jeg nu det udbetalt?
Som månedslønnet fuldtidsansat optjener du 1 % i ferietillæg, som du hidtil har gjort (du kan have ret til et højere ferietillæg jf. din overenskomst). Tidligere har du fåetferietillægget udbetalt én gang om året, nemlig omkring den 1. maj. Med den nye ferielov kan ferietillægget ikke længere udbetales ved ferieårets start, da den løn, ferietillægget skal beregnes ud fra, endnu ikke er kendt.

Med den nye ferielov er der i stedet to andre måder, hvor arbejdsgiveren nu kan vælge at udbetale pengene på:

Samtidig med at den dertil svarende ferie begynder, fx 3 ugers sommerferie og 1 uges efterårsferie og til jul

Eller ad to omgange henholdsvis med lønnen for maj (ferietillæg for 9 måneder) og med lønnen for august (ferietillæg for de resterende 3 måneder).
5. Hvad sker der med min ferie, hvis jeg fratræder? 
Hvis du fratræder dit job, får du den ferie og det ferietillæg, for den ferie du har optjent, men ikke afholdt, konverteret til en feriegodtgørelse på 12,5 %. 

Har du afholdt al din ferie eller noget af den, men fratræder før ferietillægget er udbetalt, skal du have ferietillæg for disse dage udbetalt også. Hvis du fx holder efterårsferie i uge 42 samt ferie mellem jul og nytår og derefter opsiger din stilling, så du fratræder 31. marts, så kan det ske.

I det tilfælde har du ofte endnu ikke fået det ferietillæg, du skal have til den ferie, du har afholdt, fordi mange arbejdsgivere først vælger at udbetale ferietillægget med maj-lønnen, og der er du jo fratrådt. Du får altså feriegodtgørelse til feriedage, der ikke er afholdt, og ferietillæg til feriedage der er afholdt. 

Din arbejdsgiver skal indbetale din feriegodtgørelse til FerieKonto senest den sidste dag i din ansættelse, og evt. tilgodehavende ferietillæg skal udbetales direkte til dig.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler om varsling af ferie i en opsigelsesperiode. Spørg din lokale HK-afdeling, hvis du har spørgsmål hertil.

Guiden vedrører kun ferieloven og tager udgangspunkt i en månedslønnet fuldtidsansat. Den vedrører ikke feriefridage (den såkaldte 6. ferieuge), som mange har ret til via deres overenskomst.

Hvis din situation gør, at du har mere specifikke spørgsmål, hvis du fx er flexjobber eller har været ledig i perioder, så kan du altid kontakte din lokale HK-afdeling.

 

Vi hjælper dig gerne med at forstå de nye regler

Er du i tvivl om noget, så er du som altid velkommen til at ringe til os på 7011 4545. Vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra kl. 8 til 17 - fredag fra kl. 8 til kl. 16.
Du kan også læse mere på www.hk.dk/ferie

 

Du har ret til 3 ugers ferie i træk

Din hovedferie, som består af 3 sammenhængende ugers ferie, har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september.

Det med sammenhængende skal tages helt bogstaveligt. Også selvom din arbejdsgiver forsøger at få dig til at splitte din ferie op. Hvis du selv ønsker at splitte ferien op, skal mindst 10 feriedage være i sammenhæng.

Hvis ikke I kan blive enige om, hvornår du mere præcist skal holde din ferie, så skal din arbejdsgiver varsle dig 3 måneder før, du bliver bedt om at holde din hovedferie. Og din arbejdsgiver kan kun varsle ferie til afholdelse, som er optjent, når ferien påbegyndes. Du kan altså ikke tvinges til at holde ferie på forskud.

Hvis du har holdt en uges efterårsferie og en uges vinterferie, så har du først optjent de 15 feriedage, du skal bruge til 3 ugers sommerferie, med udgangen af august.

Den øvrige ferie skal også gives i sammenhæng af mindst 5 dage – hvis I er enige, kan I dog aftale at afvikle dem som enkelte dage.
Din arbejdsgiver skal varsle dig mindst en måned før.