Anja C. Jensen

Anja C. Jensen har skrevet HK-historie i mere end en forstand. Dels er den tidligere hotelreceptionist fra København første kvinde i spidsen for HK Danmark i mere end 120 år. Dels har formandsvalget aldrig været så tæt og dramatisk. Den nye formand besejrede sin modkandidat Martin Rasmussen med bare fem stemmer. Hun fik 178. Han fik 173.

”Jeg havde ikke forventet nogen jordskredssejr, og det blev det så heller ikke. Men jeg vidste, at Martin Rasmussen ville få en stærk opbakning, efter mere end 30 år i HK. Selvfølgelig er det en lidt underlig fornemmelse, at kun ganske få delegerede skulle have stemt anderledes, og så havde jeg ikke været HK-formand i dag. På den anden side glæder jeg mig over, at Martin kunne tage herfra med oprejst pande, for det er fuldt fortjent,” fastslår hun.

Den tidligere næstformand i HK Privat er røget helt til tops i HK’s forbundshus på Weidekampsgade i København. Formandskontoret på 5. sal har formidabel udsigt over indre by. Anja C. Jensen kan se Christiansborg, hvor hun i de næste fire år skal cykle til forhandlinger om alt fra ligestilling til udenlandsk arbejdskraft eller bare for drikke kaffe med beskæftigelsesordførere fra forskellige partier. 

Kun et par minutters cykeltur i den anden retning, ned ad Islands Brygge, bor Fagbevægelsens Hovedorganisation. Her kommer Anja C. Jensen som formand for Danmarks andet største fagforbund også helt ind i maskinrummet og skal være med til at lægge linjen i centrale spørgsmål som dagpenge, ligestilling og en europæisk mindsteløn. 

Vil blande sig mere i de store debatter 

”Jeg glæder mig helt vildt til alle de nye opgaver,” fastslår hun. Skrivebordet, reolerne og det runde mødebord bugner af farvestrålende blomsterbuketter, vinflasker og lykønskningskort. Fra blandt andre Venstres Sophie Løhde, Socialrådgiverne og Dansk Erhverv. Mængden af blomster afspejler, at hun er rykket helt op i magteliten. En position, der ifølge den nyvalgte formand skal bruges til at synliggøre HK, så medlemmerne bliver mere stolte af deres fagforening og kan både se og mærke vigtigheden af at være med i en fagforening.

Opgaverne står da også i en pæn lang kø, erkender 51-årige Anja C. Jensen. 

”HK skal blande sig meget mere i de store samfundsdebatter. Vi skal turde mere og have mere slagkraft. Kerneopgaven for en fagforening er at sikre vores medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår og et sundt arbejdsmiljø, men vi skal også have en holdning til daginstitutioner, folkeskoler og ældrepleje, for det er afgørende for en HK-familie, at velfærden fungerer,” siger hun. 

Hvordan kommer medlemmerne til at mærke, at HK har fået sin første kvindelige formand?

”Jeg kommer til at tale alle medlemmers sag og ikke kun kvindernes sag. Men 76 procent af vores medlemmer er kvinder, og i min formandstid kommer vi til at markere os meget mere i forhold til ligeløn og ligebehandling mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Bortset fra i MeToo-debatten har HK været for usynlige i ligestillingsdebatten, ” mener hun. 

Den nye formand roser blandt andre Dansk Sygeplejeråd og FOA for at have taget teten i lønkampen og påpeget, at det er uholdbart, at store kvindegrupper på det offentlige arbejdsmarked halter bagefter med løn. Det er blandt andet deres glimrende arbejde, der har banet vejen for, at der nu er nedsat en såkaldt lønstrukturkomité. Når komiteen i slutningen af næste år præsenterer sine analyser forsikrer Anja C. Jensen, at hun vil kaste sig ind i debatten for at rette op på urimelige og uforståelige skævheder.

”Først skal vi et spadestik dybere, og så skal vi handle. Det er på tide, at kvinderne får mere i løn. Det giver lønstrukturkomiteen en mulighed for. Men vi skal også se på, hvordan kvinders og mænds løn ser ud på det private arbejdsmarked. Der har været fokus på ulige løn i den offentlige sektor, men der er også lønforskelle i den private sektor. Der er det vores opgave at holde balancen i debatten om ligeløn,” fastslår hun.

vi skal være stolte og ikke så tilbageholdende

Hvad er din drøm for HK?

”Min drøm er, at flere får øje på, at HK er en moderne og visionær organisation. Og at vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får de bedste værktøjer til at fastholde og videreudvikle deres arbejde med at sikre vores medlemmer bedre løn- og arbejdsvilkår. Forleden hørte jeg en sige, at fagforeningen er broen mellem det arbejdsliv, som folk har, og det arbejdsliv, som folk ville ønske, at de havde. Den formulering vil jeg gerne tage til mig og tilføje, at HK er broen til morgendagens gode arbejdsliv,” siger hun. 

Drømmen er også at gøre det tydeligt for alle, at HK’erne udgør kittet i størstedelen af danske virksomheder og på offentlige arbejdspladser som rådhuse, hospitaler, skoler og ældrepleje. 

”Administrativt arbejde er HK Classic – og det skal anerkendes for sin afgørende indflydelse og vigtighed på alle arbejdspladser. Men vi er også meget andet end administrative medarbejdere. Vi er proceskonsulenter, it-specialister, projektledere, laboranter og et væld af andre vigtige faglige funktioner. Vi skal være meget mere tydelige om det,” siger hun.

”Uden HK’erne går Danmark i stå, og det er en af mine vigtigste opgaver at få flere til at forstå værdien af vores arbejde. Vi skal gøre HK’ernes arbejde synligt og anerkendt både for dem selv og for andre,” siger hun. Netop at få HK’erne til at ranke ryggen har hun gentaget tusindvis af gange under formandsvalgkampen. Hun bliver provokeret, når HK’erne bliver placeret i en underdanig rolle. Men fremhæver, at stolthed og mod også hænger sammen. 

”Jeg ved godt, at nogen synes, at jeg er for slagfærdig. At nogle hvisker i krogene: ”Kan hun ikke holde sin mund, og sætte sig ned?”. Nej, helt ærligt! Jeg skal ikke sætte mig ned, fordi nogen synes, at det er upassende, at jeg rejser mig. HK har nok været lidt for pæne. Os alle sammen. Vi skal være stolte af vores virke i stedet for at være så tilbageholdende,” konstaterer Anja C. Jensen. 

Hun agter ikke at holde sin bøtte. Landets største fagforbund 3F er kendt for at have fået Arne-pension til nedslidte og bekæmpe social dumping. Sosuernes fagforbund FOA er berømte for krav om færre stopure og mere omsorg i velfærdsdansmark, mens Dansk Metals Claus Jensen står på mål for produktionsdanmark. Anja C. Jensen tøver ikke med at erklære, at HKerne er omdrejningspunktet for det hele. 

”Vores plads giver sig selv. Vores effektive arbejdsmarked, velfærden, den grønne omstilling og digitaliseringen kommer ikke uden dygtige HK’ere. Jeg tager i den grad stafetten op efter Kim Simonsen, der var fremsynet i forhold til livslang læring. Vi skal insistere på retten til – og måske også pligten – til at blive klogere,” siger hun.

Uddannelse skal fylde

I det hele taget vil formanden have uddannelse til at fylde mere. Især i forhold til at skabe rammerne for, at HK’erne har optimale muligheder for hele tiden at bygge oven på og få nye kompetencer. Og det betyder, at vores uddannelsessystem og økonomien i det skal have et eftersyn.  

”Jeg lukker ikke nogen fronter i uddannelsesdebatten. Vi skal sikre, at hver en uddannelseskrone i Danmark bliver brugt bedst muligt. Sikrer vi social mobilitet, så dem, der ikke er født med en sølvske i munden har mulighed for at uddanne sig? Skal vi kigge på dimensionering så vi ikke uddanner til arbejdsløshed. Bruges der penge nok på efter- og videreuddannelse? Som udgangspunkt tænker jeg ikke det giver mening at pille ved SUen fra kandidatniveau, men hvis vi får mere ud af uddannelseskronerne et andet sted, må vi turde tage debatten,” siger hun og pointerer, at der ikke skal fjernes en femøre fra uddannelsesbudgetterne, men måske flyttes rundt på nogle konti.

Og uddannelserne er også centrale for at få flere unge til at opdage HK og det faglige fællesskab, fremhæver hun.

”Vi har et stort uforløst potentiale blandt de unge. På kongressen vedtog vi, at vi skal sætte ind og styrke indsatsen med at organisere på de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Her skal vi op i omdrejninger med aktivister og rollemodeller. Det er fristende, når alle fagforeninger står ude på uddannelsesstederne med fede gaver til de unge. Biografbilletter og rygsække. Men de unge skal vælge HK, fordi de forstår, at gaven ikke er en gratis tur i biografen men at blive en del af et fællesskab, der kan hjælpe dem arbejdsmæssigt og udviklingsmæssigt – og faktisk også kan overenskomstdække dem”, fastslår hun.

Gerne mere aktivisme

Står det til den nye formand, må HK gerne blive mere aktivistisk og inddragende. Ikke bare på uddannelsesstederne men også arbejdspladserne. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal være omdrejningspunktet, og derfor skal alle kræfter sættes ind for skabe prestige om deres arbejde. HK skal skabe relationer, der giver faglige gevinster og fællesskaber, og det sker via de tillidsvalgte, fremhæver hun.

”Vi er en faglig organisation og meget mere end et forsikringsselskab. Det skal medlemmerne få øje på,” siger hun. Og lader forstå, at hun er formand for netop et fagforbund med nogle dybtfølte værdier om solidaritet og lige muligheder og ikke et forsikringsselskab, hvor det hele handler om business. 

Men en fagforening er en forretning, der skal løbe rundt via kontingentet. Ligger kontingentet, hvor det skal i HK i dag?

”Vi skal ikke inddrive en krone mere i kontingent, end vi har brug for. Og vi er nødt til at se på, om det er rimeligt, at man skal betale det samme kontingent, uanset om man tjener 20.000 eller 50.000 kroner, er fleksjobber eller arbejdsløs. Hvordan får vi HK til at hænge bedre sammen, sådan at vi ikke bliver en stor bureaukratisk klods, som medlemmerne ikke kan navigere i? Vi skal have en ærlig snak om kontingentet. Hvis vi sætter det ned, får vi færre indtægter, men det kan også give flere medlemmer i den anden ende.”

”Vi har en megadygtig organisation, og det skal den blive ved med at være. Vi skal hver dag sikre, at dem, der leverer en stor del af deres løn til HK, også mærker, at de får værdi for pengene og ikke skal vente i telefonen 40 minutter, når de har brug for os,” fastslår hun og henviser til, at HK-kongressen besluttede at undersøge, hvordan fremtidens kontingent skal se ud. 

Behov for større gennemslagskraft

Du vil være synlig men HK har fire sektorer med fire sektorformænd, der også skal have rum. Er den nuværende struktur en hæmsko for formandens synlighed?

”Debatten på kongressen og kollegernes årelange opfordringer til, at HK skal fylde mere i landskabet, kan ingen i HK sidde overhørig. Vi skylder medlemmerne at få større gennemslagskraft. Det ved vores sektorformænd, afdelingsformænd og alle andre i organisationen godt. Og vi skal arbejde ihærdigt på hele tiden at have én fælles stemme på tværs af sektorer og afdelinger. Men det skal ikke være sådan, at jeg skal gå nogen steder hen for at spørge om lov for at ytre mig,” konstaterer hun.

”Synlighedsopgaven er ikke kun formandens opgave men vores allesammen opgave. Det er ikke et nulsumsspil, hvor nogle bliver mere usynlige, hvis jeg bliver mere synlig. Tværtimod. Hele organisationen skal løfte sig – også tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne og den lokale afdelingsformand, der holder møde med borgmesteren. Hvis jeg er klar i stemmen og fortæller, hvad HK mener, ved Kirsten i Jammerbugt kommune det også og kan bedre tage debatten med sine kolleger.”

 

Blå bog:

Anja C. Jensen

51 år
  • 2021: Forbundsformand, HK Danmark
  • 2019: Næstformand, HK Privat
  • 2016: Specialkonsulent, Kost og Ernæringsforbundet
  • 2009: Faglig sekretær, HK Handel Hovedstaden
  • 2005: Faglig sekretær og tillidsrepræsentant, 3F Hotel & Restauration
  • 2002: Receptionschef, Dan Hotel
  • 1997: Indehaver, Café Francke 1996: Receptionist, Hotel Admiral
  • 1995: Supervisor, The Westbury, London 1995: Svendebrev, hotelreceptionist, hotel Phoenix
  • 1988 – 1993: Student, sælger, medhjælper, tjener m.m.