Faglig chef i HK Handel Stephan Agger

Faglig chef i HK Handel, Stephan Agger, opfordrer til, at man husker sin lønsamtale. Nu er et godt tidspunkt at tage den - for det går rigtig godt for handelsbranchen. Foto: Simon Klein-Knudsen. 

IKEA gør det. Salling Group gør det. Og Jysk har også gjort det: Takket medarbejderne for deres kæmpestore indsats under coronakrisen med fester, pengegaver og lønløft.

- Vi har set, hvordan vores medlemmer i handelsbranchen utrætteligt de sidste år har sikret, at danskerne kunne få varer, og de har passet deres job, mens mange andre måtte sendes hjem. Det arbejde ser vi nu flere virksomheder belønne, siger faglig chef i HK Handel, Stephan Agger og fortsætter:

- Det er jo en oplagt mulighed for andre at skæve til. I vores branche har arbejdsgiverne haft forrygende år, med fantastiske resultater især i detailhandlen. Det vil da være det helt rigtige, hvis andre virksomheder lærer af de gode eksempler og viser deres medarbejdere samme anerkendelse, som de har gjort f.eks. i IKEA, siger han.

Anerkendelse af handelsansatte

Her har de sagt "tak for indsatsen"

Flere virksomheder har i 2021 givet medarbejderne gaver som tak for at udøve en særlig indsats under coronapandemien. Her er et par eksempler, hvor medarbejderne har fået et ekstra ”tak for indsatsen”.
 • IKEA har i oktober meldt ud, at deres ansatte i hele verden skal have en ekstra bonus som tak for indsatsen. I Danmark betyder det ca. 7.749 kr. til fuldtidsansatte (deltidsansatte får ift. timer, de er ansat).
 • Salling Group meldte i august ud, at de pga. et ekstraordinært stort overskud kunne udbetale en bonus til godt 9.000 ansatte på 1.635 kr. per medarbejder. De har samtidig arrangeret en fest næste sommer til at hylde medarbejdernes indsats
 • Bestseller giver deres ansatte en ekstra måneds løn med årets novemberløn.
 • Bygma har givet alle deres ca. 1.700 ansatte et gavekort på 1.200 kr. til restaurant- eller cafebesøg.
 • Jysk har under pandemien fået så gode regnskaber, at der er udbetalt ekstraordinært store bonusser til medarbejderne – gennemsnitligt 14.500 kr. i butikkerne, mens hovedlageret har fået ca. 8.600 kr.
Kilder: TV2, Salling Group, Berlingske, Århus Stiftstidende.
Vis mere

 

Du har ret til en lønsamtale: Husk at bruge den

Som ansat på en overenskomst i handelsbranchen har du ret til en årlig lønsamtale. Nu er der ekstra god grund til at tage den, hvis ikke din virksomhed allerede har været en af de, der har honoreret jer som medarbejdere for jeres indsats.

- Det går godt. Rigtig godt. Man kan roligt sige, der er grund til at snakke løn nu, siger Stephan Agger, og opfordrer samtidig til, at man her i slutningen af året husker at tage sin lønsamtale, hvis man endnu ikke har gjort det.

Sådan skal din løn vurderes

Dit personlige tillæg får du for de kompetencer, du har som medarbejder. Derfor er din løn en individuel vurdering af dine kompetencer, der ifølge overenskomsten – uanset om du er ansat i butik, på kontor eller lager - bl.a. skal give udtryk for din:

 • Indsats
 • Kvalifikationer
 • Dygtighed
 • Jobfleksibilitet
 • Indhold og ansvar i stillingen
 • Eventuelle ekstra uddannelse

Kriterierne er bestemt i din overenskomst og kan variere lidt. Du kan se, hvad der præcist gælder for dig på MitHK. Kriterierne skal sikre, at du får en løn, der afspejler det, du kan. Det er også ud fra dem, du kan fremhæve, hvor du som medarbejder er særligt stærk eller har gjort dig positivt bemærket.

NB! Dine personlige kvalifikationer forsvinder ikke, når f.eks. mindstelønnen eller fritvalgskontoen stiger. Hvis du oplever, at din chef regulerer i din løn, når de overenskomstbestemte satser stiger, er det en god ide at tage en snak om det. Spørg evt., hvorfor du ikke længere skal have det fulde tillæg, I i sin tid blev enige om, og husk chefen på, at grundene til, du får tillægget, jo ikke har ændret sig siden da.

lønsamtalen

Få hjælp fra HK Handels løncoach

Som medlem af HK Handel kan du få en gratis snak med en løncoach. Løncoachen kan bl.a. hjælpe dig med, hvordan du griber samtalen an, og hvordan du evt. kan bringe andre områder i spil, hvis du f.eks. gerne vil have mere frihed, mere uddannelse, bedre muligheder for børns sygedage eller lignende.
Du kan få løncoaching ved at kontakte din lokale afdeling på 7011 4545.

 

Læs også: Dine rettigheder - lønsamtalen