To sygeplejersker blev af deres leder bedt om, at lade sig coronateste i fritiden, efter der var blevet konstateret smitte på deres afdeling.

Den tid, som de brugte på test, skal dog nu medregnes som arbejdstid. 

Det har Arbejdsretten nu slået fast i en ny dom, skriver Fagbevægelsens Hovedorganisation i en nyhed på organisationens hjemmeside.

Sagen er blevet ført af Fagbevægelsens Hovedorganisation på vegne af Dansk Sygeplejeråd.

I afgørelsen har Arbejdsretten lagt vægt på, at Region Sjælland som arbejdsgiver har disponeret over de ansattes fritid på en måde, som gør, at den tid som sygeplejerskerne har brugt på testning, skal anses som arbejdstid.

Pålægget om test er sket på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Men det ændrer ikke ved, at der er tale om et tjenstligt pålæg, slår Arbejdsretten fast.

Andre sager på vej

I øjeblikket fører Fagbevægelsens Hovedorganisation også en anden faglig sag omkring honorering af tid til coronatest i fritiden.

Det drejer sig konkret om offshore-medarbejdere, der er blevet pålagt at lade sig teste og gå i selvisolation indtil deres afrejse. 

Her vil medarbejderne have tiden til test og selvisolation medregnet som arbejdstid, der skal honoreres efter overenskomsten. Det mener arbejdsgiveren dog ikke.