Frygten for store datalæk og misbrug af personlige data fylder ikke voldsomt hos borgerne. Faktisk er tilliden til det offentliges brug og håndtering af data steget de seneste år. 

Det viser en ny rapport, som Dansk IT har lavet i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll ”IT i praksis”.

 I 2019 havde halvdelen af de danske borgere tillid til, at myndighederne lever op til kravene og behandler deres data tilstrækkeligt sikkert. Det tal er i 2021 steget til over 57 procent.

Men selvom borgerne generelt har høj tillid til det offentlige, så mener størstedelen af borgerne, at det er vigtigt at kunne se, hvad det offentlige bruger deres data til.

Her finder hele 71 procent af borgerne det vigtigt. Alligevel er er det kun en mindre andel, som har gjort en indsats for at finde ud af, hvad deres data bliver brugt til.  

Svækket tillid til private virksomheder

Den øgede tillid sker på trods af, at borgere generelt er blevet mere opmærksomme på og bevidste om, hvordan data skal håndteres.

Borgernes tillid er dog langt fra lige så udtalt, når det kommer til private virksomheder. Til sammenligning har kun 33 procent af borgerne tillid til, at de private virksomheder håndterer deres data forsvarligt og sikkert. 

Som en kommentar til rapportens konklusion skriver Rambøll, at det er afgørende, at fastholde borgernes tillid til det offentlige myndigheders datahåndtering, når der i fremtiden skal satses endnu mere på digitalisering.