Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Efter at det natten til onsdag de fleste steder stod klart hvilke politikere, der i de kommende fire år skal stå i spidsen for velfærden i landets 98 kommuner og fem regioner, gør HK Kommunals syv afdelinger sig nu klar til at gå i dialog med de valgte borgmestre og regionsrådsformænd.

Det sker i form af en velkomsthilsen til både de ny- og genvalgte borgmestre og regionsrådsformænd i vedkommende afdelings område.

Formålet med velkomstbrevene er dels at præsentere politikerne for de nødvendige kompetencer, HK’erne repræsenterer, dels at opnå en dialog med politikerne om, hvordan de kompetencer bedst muligt kan bringes i spil.

En del af løsningen

I HK Kommunal er formand, Lene Roed, ikke i tvivl om værdien af, at HK Kommunal på den måde tager teten overfor de borgmestre og regionsrådsformænd, der i de kommende fire år vil stå med det overordnede ansvar for velfærden i kommuner og regioner.

- I både kommuner og regioner står man med nogle gevaldige udfordringer med at få skaffet den nødvendige arbejdskraft, der skal til, for at man kan drive en velfærd af høj standard. Jeg tror, det er vigtigt, at få politikerne gjort meget bevidste om, at HK’erne er en del af løsningen. Også når det gælder rekrutteringsproblematikken, siger Lene Roed.

Rette fagpersoner til opgaverne

De administrative medarbejdere – herunder lægesekretærerne – kan ifølge HK Kommunals formand sikre, at andre faggrupper i kommuner og regioner får mere tid til deres kerneopgave.

- Vi skal have gjort politikerne opmærksomme på, at der kan frigøres en del arbejdskraft, hvis man sætter de rette fagpersoner til at løse opgaverne. Jeg er ikke i tvivl om, at alle vinder ved, at opgaver som løn, bogholderi, it, dokumentation, planlægning og opfølgning bliver varetaget af dem, der er uddannede i og har erfaring med professionel administration, lyder det fra Lene Roed.

Hinandens forudsætninger

Vigtigt er det også at få indbudt politikerne til en dialog om, hvordan de mange HK’ere med direkte borgerkontakt kan sikre borgerne den bedste service, mener Lene Roed.

- De HK’ere giver jo hver eneste dag ny værdi til borgere og virksomheder. Som konsulenter på jobcentret. Som klinikassistenter i den kommunale tandpleje. Som skolesekretærer på kommunens folkeskoler. Eller som sagsbehandlere i socialforvaltningen eller på miljøområdet, siger Lene Roed og fortsætter:

- I den meget specialiserede velfærdsproduktion, der finder sted i kommuner og regioner, er hver eneste faggruppe hinandens forudsætninger. Jeg synes bestemt, det er en drøftelse værd, hvordan vi fremover sikrer den rette balance mellem de forskellige personalegrupper, så de enkelte medarbejderes kompetencer bliver brugt optimalt.

Artiklen er opdateret 17. november 2021