Grøn overgang - Mostphotos

På alle arbejdspladser søger man nu en grøn vej for at afhjælpe virkningerne af klimaforandringer. Det skal medarbejderne være en del af. Foto: Mostphotos

Fremover slipper du som medarbejder ikke for at involvere dig i bæredygtighed og klimahensyn på din arbejdsplads. Det virker uomgængeligt efter det netop overståede kommunal- og regionsrådsvalg, som på mange måder også var et udtryk for et nyt solidt pejlemærke: Danskerne har generelt set taget den grønne omstilling til sig – og stadigt flere vælgere viser nu via stemmesedlen, at politikerne skal tage klima og omstilling alvorligt.

For den grønne omstilling er i gang, og den bliver samtidig en større og større del af vores arbejdsliv. Det var grundtemaet på en konference i midten af november arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation. FH havde samlet en lang række tillidsrepræsentanter for at fokusere på grøn omstilling på arbejdspladserne og for at komme med brugbare løsninger omkring det klimaansvar, som TR og medarbejdere kommer til at påtage sig.

- For at komme godt igennem med en stærk grøn omstilling så handler det om at få medarbejderne og arbejdsgiverne med på klimakampen. Vejen mod en grøn omstilling koster meget for os alle, og netop derfor er det vigtigt, at vi alle deltager aktivt. Men vi må i gang nu – og ikke i morgen. Hvis vi vil have en grøn fremtid på fremtidens arbejdsmarked, så skal vi uddannes til nye kompetencer, og vi skal inddrage tillidsfolkene, som kender medarbejderne og virksomheden, sagde formand for FH, Lizette Risgaard, på konferencen.

Undgå at komme i klemme

Grundlæggende mener FH, at der er tre scenarier for lønmodtagerne, når den grønne omstilling er kommet endnu mere i fart: Lønmodtagerne kan være med til at implementere de nye grønne tiltag, lønmodtagerne kan være med til at udvikle og opfinde nye løsninger, eller lønmodtagerne kan komme i klemme, hvis de taber et job, som ikke længere giver mening under omstillingen.

I FH’s helhedsplan fra maj 2020 for den grønne omstilling skriver organisationens eksperter om de nødvendige store bidrag til at bevare et godt arbejdsmiljø, men også om nødvendigheden af at opkvalificere den danske arbejdskraft til de grønne udfordringer. 

Der bliver ifølge eksperterne tale om store omvæltninger, hvor der er behov for mange flere faglærte arbejdere i grønne og bæredygtige processer. Men der bliver også i høj grad tale om, at de enkelte medarbejdere skal involvere sig i den grønne omstilling på arbejdspladsen. Virksomhedernes klimaaftryk skal ned, så der er behov for input og forslag fra medarbejderne om alt fra klimabesparelser, begrænsning af spild, klimatiltag og det grønne arbejdsmiljø.

Borgere styrer efter verdensmål

Netop opgaven med at involvere alle i det samme bæredygtighedsarbejde stod tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune Bo Rasmussen over for i 2016, da han og kommunen søsatte ’Gladsaxestrategien’. En hel kommune med 70.000 borgere og 7.000 medarbejdere skabte en fælles bæredygtig målsætning med udgangspunkt i FN’s verdensmål. 


Gladsaxe Kommune valgte i første omgang at bruge 6 af verdensmålene som grønne pejlemærker.
Gladsaxe Kommune valgte i første omgang at bruge 6 af verdensmålene som grønne pejlemærker.

- Selv om vi har at gøre med verdens vigtigste emner, så er det en ekstremt svær dialog om et stort emne. For grøn omstilling er abstrakt for de fleste. Det handler om, at små og store forandringer skal skubbe en udvikling i bæredygtig retning. Politikerne ønskede at tage udgangspunkt i alle 17 verdensmål, men vi valgte 6 verdensmål med undermål som pejlemærker. Det skulle være simpelt og ubureaukratisk, siger Bo Rasmussen.

LÆS OGSÅ: Gør klimaindsatsen socialt retfærdigt (Det mener HK om klima)

Den bredere tilgang gjorde det ifølge den tidligere kommunaldirektør muligt at guide borgere og ansatte i Gladsaxe efter en strategisk ramme. Samtidig skal alle projekter i kommunen rette ind efter verdensmålene, når det handler om materialer, arbejdsmiljø og produktion. Men medarbejdere og borgere har hurtigt fået blod på tanden og tager nu selv ansvar.

Bæredygtighed i alle opgaver

- Det skabte en ny dialog og bevidsthed på virksomheder og blandt borgerne. Snart spurgte medarbejdere, hvorfor der var så mange biler på p-pladsen i stedet for at skabe pladser til cykler, andre omlagde til el-køretøjer, mens mere genbrug opstod i daginstitutionerne. Det skabte en ny energi i organisationer og virksomheder, hvor de grønne idéer smittede af på funktioner og borgere, som har ført den bæredygtige tilgang videre i deres dagligdag, siger Bo Rasmussen.

Han anbefaler andre organisationer, kommuner eller arbejdspladser at sætte et system op fra begyndelsen af en grøn omstilling. Bæredygtighed skal rodfæstes i alle opgaver – både stort og småt. Og så er det afgørende at tænke på tværs af organisationen, så vi ikke alle sidder i hver vores søjle, betoner Bo Rasmussen. 

Kunderne efterspørger grønne varer

Grundfæstningen i verdensmålene har gjort Gladsaxe så bæredygtig, at borgere nu flytter til kommunen på grund af den grønne grundtanke. Hos KLS PurePrint i Hvidovre oplever man også, at kunder nu vælger trykkeriet til på grund af den bæredygtige transformation, virksomheden har været igennem.

- For 13 år siden var der 2.000 trykkerier i Danmark, men nu er der kun 50 tilbage. Vores grønne strategi var da også i første række et ønske om at overleve som virksomhed, men nu sigter vi med hjertet efter at blive verdens grønneste og mest bæredygtige trykkeri. For vores medarbejdere har taget den grønne omstilling til sig. Og så mærker vi, hvordan kunderne nu tilvælger den rette anstændige holdning til grøn omstilling og kun vil handle med et trykkeri med en troværdig klimapolitik, siger Peter Amtorp Burchardt fra KLS PurePrint.

Klimaambassadører viser vejen

Det handler nemlig også om, at gøre det klart for medarbejderne, hvorfor de skal tage medansvar for omstillingen. Det var udfordringen på regionshospitalet i Randers, hvor man valgte at lave en styregruppe for bæredygtighed for hospitalets 2.000 ansatte.

- Vi valgte at udnævne 26 medarbejdere rundt omkring på hospitalet som ambassadører for den grønne omstilling blandt deres kolleger. Det sikrede, at bæredygtighed ikke bare var et krav fra ledelsen, men voksede naturligt op rundt på afdelingerne. Nu opstår idéer til nye grønne tiltag ude blandt kollegerne, hvor de er eksperter på deres eget afsnit, siger Tine Rolapp, som er ansat som bæredygtighedskonsulent på hospitalet.

LÆS OGSÅ: Der er en anden vej end grøn glasur på skattesænkninger (Lizettes Blog, FH)

Hun anbefaler, at lade tillidsrepræsentanterne have en koordinerende rolle blandt klimaambassadørerne på arbejdspladsen. Det hjælper med til at skabe forbindelsen til ledelsen, når der er større grønne tiltag i støbeskeen. Og det hjælper også med til at synliggøre de bæredygtige initiativer.

- Det er stadig sådan, at en rollemodel viser vejen. Hos os har det vist sig at skabe ekstra grønt engagement hos kollegerne, som nu tager rollen på sig, om det så handler om at ændre i overordnet indkøb og forbrug eller at skifte plasticflaskerne med vand til mødet ud med en karaffel med postevand. Resultaterne er betinget af, at medarbejderne er involveret i processen, siger Tine Rolapp.