4 .400 ledige medlemmer af HK Privat har tilsammen fået udbetalt knap 130 millioner kroner oven i deres dagpenge fra HK’s kollektive lønforsikring over de seneste to år. Det svarer til 29.441 kroner i gennemsnit, oven i deres dagpenge.

Både antallet af medlemmer og beløbet er væsentligt højere end forventet, da HK Privat i september 2019 besluttede sig for, at alle medlemmer skulle omfattes af lønforsikringen for at sikre større økonomisk tryghed. De store udbetalinger skyldes den væsentligt højere ledighed under corona. Derfor har HK besluttet, at prisen for lønforsikringen skal stige med 19 kr. om måneden, så det månedlige beløb for HK Privats medlemmer bliver 98 kr. Efter skat betyder det en stigning på 13 kr.

- Det var godt, at vi havde fået indført lønforsikringen før coronapandemien. Ellers havde de mange medlemmer, der blev ramt af ledighed, skullet klare sig på dagpenge, men med lønforsikringen har de fået dækket op til 80 % af deres løn. Det er godt, men også dyrt. Derfor er vi nødt til at sætte prisen op for at få dækket de mange og store udbetalinger ind igen, forklarer Simon Tøgern, som er formand for HK Privat og også sidder i lønforsikringens Forsikringsråd.

- Det er ærgerligt, at den skal stige, men vi har stadig landets bedste og billigste lønforsikring, supplerer han.

Det er især i perioden fra marts 2020 til maj 2021, at udbetalingerne har været ekstraordinært store med den største månedlige udbetaling i december 2020 på 7,4 mio. kr. Det tal er i oktober i år faldet til 3,2 mio. kr.

Perioden, hvor medlemmer har modtaget penge fra lønforsikringen, er også blevet længere. Hvor det i 2019 gennemsnitligt var 6 uger, er det i år til dato 15,7 uger.

- Heldigvis er beskæftigelsen langt bedre igen, men det har været en hård periode for vores medlemmer og en dyr periode for lønforsikringen, konstaterer Simon Tøgern.

Ud over de ekstra millionudbetalinger på grund af flere fuldtidsledige, så har 389 medlemmer fået udbetalt penge fra lønforsikringen, fordi de var ramt af delvis ledighed i aftaler om arbejdsfordeling, som var en mulighed for coronaramte virksomheder at aftale med medarbejderne.

For at mindske præmiestigningen på lønforsikringen skyder HK og HK Privat ekstraordinært 35 millioner kroner ind i forsikringens bonusfond pr. 31. december 2021.

Langt de fleste medlemmer af HK Privat, som også er medlem af HK’s a-kasse, er omfattet af lønforsikringen, og det betyder, at de har mulighed for at få dækket op til 80 % af deres løn ved ledighed.


hk Kollektiv Lønforsikring

Langt de fleste medlemmer af HK Privat er omfattet af HK Kollektiv Lønforsikring, der blev indført for HK Privats medlemmer 1. september 2019. Lønforsikringen koster 98 kroner pr. md. fra 1. januar 2022 for HK Privats medlemmer. Beløbet trækkes automatisk sammen med kontingentet til HK Privat og bidraget til HK’s a-kasse. Med HK Kollektiv Lønforsikring får du 80 % af din løn i et halvt år (svarende til 962 timer som fuldtidsforsikret og 780 timer som deltidsforsikret), hvis du skulle blive sagt op. Forudsat, at du opfylder betingelserne, som du kan læse mere om herunder. Du kan få mellem 611 kroner og 35.602 kroner pr. måned (2022-tal) - afhængig af hvad du fik i løn, før du blev ledig.

For at være berettiget til at modtage lønforsikringsydelse skal du blandt andet opfylde disse grundlæggende betingelser:
  • Du skal have udført arbejde (uden tilskud) inden for HK Privats faglige område.
  • Du skal være uforskyldt ledig - du må altså ikke selv have sagt op og have fået karantæne i a-kassen.
  • Du skal have været medlem af HK’s a-kasse og af HK Privat i 12 måneder, før forsikringen træder i kraft.
  • Du skal have optjent en ny dagpengeperiode med ret til to års dagpenge på den maksimale dagpengesats (2022-satser: 19.351 kr. for fuldtidsforsikrede og 12.901 kr. for deltidsforsikrede)
  • Din indplaceringsdato i a-kassen skal ligge samme dag, som din forsikring er trådt i kraft, eller senere. Indplaceringsdatoen er den dag, a-kassen har beregnet, at du har ny dagpengeperiode fra.
  • Du skal mindst tjene 24.108,83 kr. pr. md. som fuldtidsmedlem eller 16.318,80 kr. pr. md. som deltidsmedlem eksklusive pension (2022-tal). Hvis du tjener mindre end minimumsløngrænsen, kan du i stedet søge om kontingentfritagelse, så du slipper for at betale kontingent til HK Privat i op til seks måneders ledighed.

    Du kan selv beregne, hvor meget du vil kunne få i lønsikring her