Vintermånederne kan i forvejen presse landets børnefamilier, når influenza, forkølelse og snue rammer både børn og voksne. Men med corona og hjemsendelser i ligningen løber dagene væk fra arbejdspladsen hurtigt op. HK’s formand Anja C. Jensen og næstformand Mads Samsing er derfor glade for, at arbejdsmarkedets parter og politikerne hurtigt har kunnet genoplive en aftale fra sidste år, der giver mulighed for at modtage barselsdagpenge ved hjemsendte børn.

Det skete tirsdag morgen ved en trepartsaftale i beskæftigelsesministeriet.

- Netop nu gør corona hverdagslivet ekstra svært for mange børnefamilier, der jonglerer tests, smitterisiko og hjemsendte børn – og nogle endda med risiko for at miste deres løn. Og for dem, der ikke bare kan åbne computeren og erklære hjemmekontoret åbent, er det afgørende, at det at blive sendt hjem ikke lammer en lille familie fuldstændig økonomisk, siger formand Anja C. Jensen og tilføjer:

- Jeg er rigtig glad for, at vi endnu gang viser, at arbejdsmarkedets parter og politikerne kan mødes om fælles løsninger på fælles problemer i svære situationer. Jeg håber, at det her trods alt vil gøre det lidt lettere for vores kolleger i butikkerne, på laboratorierne, klinikkerne, trykkerierne og lignende arbejdspladser, hvor hjemmearbejde slet ikke er muligt.

Også næstformanden i HK Mads Samsing er glad for aftalen:

- Det her er en god aftale, der forhåbentlig giver lidt mere økonomisk tryghed for de familier, der ikke er sikret på andre måder eller er løbet tør for muligheder. 

Han understreger dog også, at man i HK er meget opmærksom på, at hjemmearbejde kombineret med hjemsendte børn heller ikke er en nem situation at stå i:

- Corona har på flere måder revolutioneret hjemmearbejdet, og mange af vores medlemmer er glade for den fleksibilitet, det giver dem. Men at arbejde hjemme med børn, der kravler på væggene eller er syge er ikke en optimal situation for nogen. Her vil vi fortsætte vores gode dialog med arbejdsgiverne om, hvordan vi løser det bedst muligt, siger Mads Samsing.

Arbejdsgivere får refusion fra dag 1 

Som en del af aftalen får arbejdsgiverne også ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er dokumenteret smittet med covid-19 og for medarbejdere, der efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet.

Normalt får en virksomhed først refusion efter 30 dage. Formand Anja C. Jensen ser derfor denne del, som en vigtig indirekte sikring af lønmodtagerne:

- Der er ingen tvivl om, at virksomhederne kæmper med ekstra sygefravær under corona og med en refusion på første dag, man mangler sin medarbejder, er man som arbejdsgiver langt bedre dækket. Lad os håbe, at det kan tage lidt af presset fra alles skuldre. For når man er syg, så er man syg, og så skal man blive hjemme.

Aftalen om barselsdagpenge og sygedagpengerefusion skal nu hastebehandles i Folketinget, så ordningerne kan træde i kraft.

Fakta om aftalen


Ordning med barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af Covid-19 omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19. Det kan også være som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde på i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ordningen omfatter forældre til børn der er til og med 13 år.

Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver. Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag. De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge,
herunder beskæftigelseskravet.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet