Kvindernes sidste arbejdsdag logo

 

De fleste går rundt i den tro, at vi har ligeløn i Danmark. Men det har vi langt fra. I stedet viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at vi har en uligeløn på 14,5 %. Vi mener i HK, at alle kvinder har ret til lige så meget i lønningsposen, som deres mandlige kolleger, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi. 

Opfordrer til lønåbenhed

 

I kampagnen ”Kvindernes sidste arbejdsdag” opfordrer vi i år til, at vi bliver bedre til at tale om vores løn. Lønåbenhed er nemlig et af de bedste værktøjer mod uligeløn i har. Det at tale om sin løn på arbejdspladsen kan måske føles akavet og ubehageligt, men det er nødvendigt, så man får en fornemmelse for, hvor ulighederne er og derfra kan reagere på dem. 

Ifølge den nye forbundsformand Anja C. Jensen, så skal ligeløn ligge øverst på vores fælles politiske prioriteringsliste.

”Det skal den både fordi vi skal have et arbejdsmarked, hvor man får lige løn for lige arbejde eller for arbejde af samme værdi, som der står i ligelønsloven. Men sandelig også fordi vi går glip af ressourcer og formidabel arbejdskraft ved de facto at afskære kompetencer, når vi ikke har reelt lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Både når det kommer til løn, karrieremuligheder, fordeling af forældreorlov og meget mere. Disse uligheder betyder, at vi som samfund går glip af vækst og velstand,” siger Anja C. Jensen. 

Se videoen her: 


Arbejdsgivere kan ikke forbyde nogen at tale om deres egen løn. Når du og dine kolleger fortæller hinanden, hvad I tjener, så muliggør I ikke blot ligeløn. I giver også hinanden en bedre forhandlingsposition, når din løn skal forhandles.