Arbejdsgivere har grønt lys til at bortvise medarbejdere, som ikke ønsker at lade sig teste for coronavirus, når de bliver bedt om det.

Det viser en ny afgørelse fra Afskedigelsesnævnet.

Helt konkret drejer sagen sig om en privat virksomhed inden for ejendomsadministration, der i forbindelse med coronapandemiens udvikling forlangte, at alle medarbejdere, der mødte fysisk op på arbejdspladsen lod sig teste minimum en gang om ugen for coronavirus.

Én medarbejder ville dog ikke lade sig teste, da han simpelthen ikke troede på, at PCR-testen kunne afsløre coronavirus. Medarbejderen mente desuden, at det var i strid med menneskerettighederne, at arbejdsgiveren stillede krav om testning.

Det resulterede til sidst i, at virksomheden valgte at bortvise medarbejderen. Arbejdsgiveren havde også tidligere advaret medarbejderen om, at det kunne ende med ansættelsesretslige konsekvenser, hvis vedkommende ikke kunne fremvise testresultater til den nærmeste leder. 

Klar lydighedsnægtelse

Af afgørelsen fremgår det, at medarbejderen ikke mente, at bortvisningen var berettiget, at virksomheden i stedet burde have omlagt hans arbejdsopgaver, så han ikke behøvede at møde fysisk op på arbejdet og mødes med andre mennesker.

Men den går ikke.

Afskedigelsesnævnet lægger i deres afgørelse vægt på, at arbejdsgiveren inden bortvisningen havde advaret medarbejderen om konsekvenserne ved ikke at lade sig teste. Derfor vurderer nævnet også, at medarbejderens opførsel havde klar karakter af lydighedsnægtelse.

Det er altså ifølge nævnet helt lovligt af arbejdsgiverne, at bortvise eller afskedige medarbejdere, der går imod krav om testning. Dog skal medarbejderne informeres klart og tydeligt om, hvilke konsekvenser det kan have for deres ansættelse, hvis de nægter at imødekomme arbejdspladsens krav.