HK’ere og andre kommunalt ansatte skal håndtere deres coronapas meget forskelligt alt afhængig af i hvilken kommune, de arbejder. Det skriver NB Medier.

Mens nogle kommuner ubetinget kræver, at de ansatte skal fremvise et gyldigt coronapas, stiller man i andre kommuner slet ikke krav om, at medarbejderne har et sådant pas.

Det sidste er tilfældet i en række midt- og vestjyske kommuner. Ifølge TV Midtvest gælder det indtil videre i kommunerne Thisted, Holstebro, Silkeborg og Ikast-Brande.

I Ikast-Brande Kommune begrunder kommunaldirektør Flemming Storgaard kommunens praksis med ikke at indføre coronapas-krav til ansatte med, at kommunen følger sundhedsmyndighederne anbefalinger.

- Vi gør derfor ikke noget, før sundhedsmyndighederne gør det. Vi har gode erfaringer med at følge anbefalingerne derfra, siger kommunaldirektøren til TV Midtvest.

Flere model-varianter

Helt anderledes ser det ud i Ballerup Kommune vest for København. Her er der blandt alle kommunalbestyrelsens medlemmer enighed om, at kommunens ansatte på plejehjem, i hjemmepleje, på bosteder for voksne med handicap og en enkelt skole for børn med handicap skal fremvise gyldige coronapas.

Og i Viborg Kommune skal alle ansatte fra og med i dag, den 1. december, kunne fremvise et gyldigt coronapas, hvis de bliver bedt om det.

Kommunaldirektør i Nyborg, Lars Svenningsen, oplyser ifølge NB Medier, at man i alle fynske kommuner vil prøve at finde en fælles holdning til håndteringen af coronapas.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi kommer til at gennemføre en eller anden form for krav om coronapas i lighed med, hvad staten og regionerne har gjort. Men der kommer nok til at gå et lille stykke tid, før det bliver implementeret, siger Lars Svenningsen til NB-Kommune.

Kommunaldirektøren peger på, at der er mange spørgsmål, der skal besvares, før man lægger sig fast på en endelig model for fremvisning af coronapas. Som eksempel nævner han, om den tid, ansatte bruger på at blive coronatestet, skal indgå i arbejdstiden.

Artiklen er opdateret 01. december 2021