Et vedholdende arbejde blandt tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter med DL’s nye næstformand Mette Højbjerg Skjødt i front, har båret frugt i Region Midtjylland. En ekstra optag af lægesekretærelever er nemlig netop blevet vedtaget på et regionsrådsmøde. Det glæder DL-formand Nathali Schaap Degn at man får et ekstra hold med inden uddannelsen lukker til fordel for den sundhedsadministrative koordinator-uddannelse.

- Vi er lige nu i en overgangsperiode mellem lægesekretæruddannelsen og den nye sundhedsadministrative koordinator-uddannelse. Derfor var der en helt unik mulighed for lige nu at sikre et ekstra optag på den gamle uddannelse. Pt. er det kun regionerne, der stiller uddannelsespladser til rådighed til hele markedet, det er vi naturligvis glade for, men det giver for lidt hænder på den lange bane – derfor er det helt på sin plads med det ekstra optag, siger Nathali Schaap Degn.

Rette hænder til rette opgaver

Hun understreger at sundhedsvæsenet er presset, og derfor er det endnu vigtigere med god og korrekt administration. Det ekstra optag af lægesekretærelever vil derfor kunne løse en del af lægesekretærmanglen i overgangsperioden.

- Lægesekretærmanglen vil både kunne mærkes i regioner og kommuner. I kommunerne vil der komme flere opgaver i koordinering, strukturering, registrering og ressourceudnyttelse i forhold til patienterne i hjemmeplejen, genoptræning, vejledning og meget mere. Og det samme gør sig gældende for de nye større sundhedshuse, nærsygehuse, lægepraksis og speciallæger, privathospitaler m.fl. Derfor er det godt, at man øger optaget, så vi fortsat kan anvende de rette kompetencer til opgaverne, lyder det fra DL-formanden.
Nathali Schaap Degn opfordrer desuden andre regioner til at følge trop og øge optaget.