Syg i ferien

Juleferien er lige rundt om hjørnet, og mange har måske taget ekstra feriedage for at få en god lang juleferie. Ferien kan dog hurtigt blive ødelagt og de ekstra feriedage være spildt, hvis man bliver syg og ender med at bruge ferien under dynen.

Men der er måske hjælp at hente: Bliver du syg lige op til eller under din ferie, så kan du have ret til at holde dine feriedage på et andet tidspunkt. Reglerne er forskellige, alt efter om du bliver syg under din ferie, eller om du er syg på det tidspunkt, din ferie begynder.

Bliver du syg i din juleferie?

Du har ret til at få erstatningsferie i op til fire uger, hvis din ferie skulle blive ødelagt af sygdom, som opstår, efter at du er gået på ferie. Der er dog en såkaldt karensperiode på fem dage.

Det betyder, at de fem første sygedage i ferien i løbet af et helt ferieår ikke giver ret til nye feriedage. Til gengæld skal du være opmærksom på, at du ”samler sygedage sammen” i hele den periode, vi kalder ’ferieåret’. Med den nye ferielov løber ferieåret nu fra 1. september til 31. august. Så var du fx syg tre dage i din efterårsferie og ligger syg fire af dine feriedage i din juleferie, altså i alt syv dage, har du ret til to nye feriedage. Hvis din sygdom ligger på helligdage (1. og 2. juledag og 1. januar) og/eller arbejdsgiverbetalte fridage (fx 24/12 og 31/12) tæller de ikke med.

Husk at give din arbejdsgiver besked
Selvom det er ferie, skal du huske at give din arbejdsgiver besked om, at du er blevet syg:

- Det er supervigtigt, at du straks på første sygedag giver din arbejdsgiver besked om, at du er blevet syg. Når du bliver syg i ferien, skal du også fremskaffe dokumentation for sygdommen for at kunne få erstatningsferie for de tabte feriedage. Så det er en god idé at få en kopi af journalen eller en friattest fra en læge, siger advokat i HK Privat, Klara Hoffritz.

Medmindre andet er aftalt med din arbejdsgiver, skal du selv betale for en friattest (det vi tidligere kaldte en lægeerklæring) fra lægen, hvis du bliver syg under din ferie.
Når du bliver rask igen, skal du også huske at raskmelde dig hos din arbejdsgiver.

Er du syg op til din juleferie?
Bliver du syg, inden din juleferie begynder, gælder nogle andre regler. Her er det vigtigt, at du ringer til din arbejdsgiver og melder dig syg inden normal mødetid på den første feriedag. Så påbegynder du nemlig slet ikke din ferie, så længe du er syg.

- Modsat sygdom opstået under ferien, er der ved sygdom opstået før ferien ikke en karensperiode, og du har altså ret til at holde feriedagene på et andet tidspunkt. Du får dog ikke erstatningsferie for helligdagene og eventuelle arbejdsgiverbetalte fridage i forbindelse med julen, siger Klara Hoffritz.

Hun understreger igen vigtigheden af at få dokumentation fra lægen på, at man er syg:

- Men beder din arbejdsgiver om dokumentation for sygdom opstået inden ferie, er det arbejdsgiveren, som skal betale, siger Klara Hoffritz.
Bliver du frisk igen i løbet af din juleferie, skal du huske at raskmelde dig til din arbejdsgiver.

Hvornår kan du holde erstatningsfri?
Uanset om du er blevet syg før eller efter din juleferie er begyndt, kan du vælge at holde resten af din ferie som aftalt, eller du kan møde på arbejde igen, hvis arbejdspladsen holder åbent i juleferien. Du skal huske at meddele din arbejdsgiver, hvad du vælger.

Du har ikke ret til at holde din erstatningsferie i direkte forlængelse af den aftalte ferie, men du kan selvfølgelig aftale det med din arbejdsgiver, hvis han eller hun er med på det.