Kære medlemmer af HK Stat Nordjylland                                                                                       

Endnu et år er ved at gå på hæld og HK Stat Nordjylland vil ønske dig og dine nærmeste en hyggelig jul og et rigtigt godt og lykkebringende nytår, med tak for godt samarbejde i 2021.

Corona og hjemmearbejdspladser

Corona har fyldt meget i 2021. Da arbejdspladserne genåbnede efter Corona-nedlukningen, forventede vi i HK Stat Nordjylland, at flere medarbejdere og arbejdspladser ville have lyst til at gøre mere brug af hjemmearbejde end før nedlukningen.

Medarbejder- og kompetencestyrelsen anbefalede, at de enkelte arbejdspladser selv skulle fastlægge retningslinjer for hjemmearbejde. Heldigvis oplever vi også her i Nordjylland, at ledelser og tillidsvalgte på mange arbejdspladser har drøftet sagen i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøorganisationen. Og mange steder er der indgået gode lokale aftaler, hvor der er en høj grad af frivillighed for den enkelte i forhold til planlægningen af hjemmearbejde.

Der er desværre stadig arbejdspladser, der synes helt at have glemt hvor godt det i virkeligheden gik med at arbejde hjemme under Corona. I hvert fald mener ledelserne på en del arbejdspladser, at det er bedst at medarbejderne møder fysisk ind på arbejdspladsen stort set hver eneste dag. Vi håber nu på, at parterne også på disse arbejdspladser finder en model, hvor det kan lade sig gøre at kombinere både det fysiske fremmøde og hjemmearbejde.

Generalforsamling og arbejdspladsbesøg

Generalforsamlingen i 2022 holdes i Europahallen i Aalborg den 8. marts kl. 17.00.

Dagsordenen indeholder blandt andet valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer.

Når vi har så få valg, og når valgene kan foregå digitalt, så får vi mere tid til dialog, debat, vidensdeling, netværk og hyggeligt samvær i forbindelse med Generalforsamlingen.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer til generalforsamlingen og til de andre arrangementer vi holder i 2022.

Ud over at I altid er velkomne til at deltage i møder og besøge os, så husk også, at vi i HK Stat Nordjylland meget gerne vil besøge jer ude på de statslige arbejdspladser. Vi kommer gerne på besøg for at høre om, hvad der optager jer – og måske bidrage med vores faglige input til, hvordan vi i fællesskab kan styrke og udvikle trivsel, løn og kompetencer på de statslige arbejdspladser. 

Til sidst vil vi blot sige: God jul og et godt nytår til jer og jeres familier. Vi ser frem til samarbejdet i det nye år. Pas rigtig godt på jer selv og hinanden.

De bedste julehilsner

HK Stat Nordjylland, Jonna Vestergaard, Sektorformand

Juletegning med kane og isbjørn