Der bliver ekstra travlt på de kommunale tandklinikker de næste år.

Regeringens finanslov indeholder nemlig en aftale om at tandpleje for 18-21 årige gøres gratis – ligesom den også er det for 16-17 årige.

Indsatsen bliver forankret i den kommunale tandpleje, men med mulighed for frit-valg til privatpraksis – altså at brugerne kan benytte de private klinikker, hvis dette foretrækkes.

Aftalen betyder, at mellem 250.000 og 300.000 unge skal presses ind i den i kommunale tandpleje – og det vækker skepsis hos både ATO (offentlige tandlæge) og Tandlægeforeningen.

Én årgang kommer med hvert år

De peger begge på, at der er mangel på såvel tandlæger som ”stole” og fysisk kapacitet til de mange nye brugere i den kommunale verden.

Især Tandlægeforeningen påpeger, at det er godt de unge frit kan vælge mellem privat praksis og kommunal tandpleje.

Heldigvis er planen at påbegynde implementering fra medio 2022 og indfase ordningen for én årgang om året, sådan at de 21-årige er implementeret ved udgangen af 2025.

Behov for opgaveglidning

Og den indfasning er fornuftig, mener Malene Hedemann Løvbjerg, Tandklinikassistenternes repræsentant i HK Kommunal.

- Det giver den kommunale tandpleje mulighed for at tænke i løsninger på, hvordan vi kan skabe kapacitet og hænder nok til at klare de 18-21 årige. Men en mulighed er helt klart, at endnu flere opgaver uddelegeres til klinikassistenter.

Erfaringen fra gruppen af 16-17 årige er nemlig, at de i stor stil forbliver i den kommunale tandpleje, fordi de kender stedet godt fra deres skoletid.

Aftalen indeholder desuden en passus om at indføre kommunal visitation ift. visse ydelser, fx tandregulering.