Kære kommunale medlem

Vi vil gerne henlede din opmærksomhed på, at det nu er tid til at vælge kongresdelegerede til HK Kommunals ekstraordinære sektorkongres.

Arbejdspladsklubber i HK Nordjyllands afdelingsområde med under 25 medlemmer sammenlagt med antallet af ledige medlemmer og øvrige medlemmer inden for samme område, der ikke er omfattet af en arbejdsklub, skal vælge sammen.

 

Dagsorden på mødet vil være

  • Valg af dirigent
  • Valg af 3 delegerede samt et passende antal suppleanter, dog mindst 2
  • Eventuelt

 

Valget finder sted

Tirsdag den 14. december 2021 kl. 16.30 i HK Nordjyllands lokaler, Gartnervej 30, 9200 Aalborg SV.

 

Tilmelding bedes ske på mail til tina.bloch.pedersen@hk.dk senest fredag den10. december 2021

Der kan ikke stemmes med fuldmagt, kun ved personligt fremmøde.