illustration af to medarbejdere i butik, der viser deres coronapas frem på mobiltelefoner

Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 


Pr. 1. december i år indførte regeringen nye krav om coronapas og brug af mundbind/visir i detailhandlen. Det har givet anledning til en del spørgsmål blandt HK Handels medlemmer. Få svarene her på de oftest stillede. 

Er alle ansatte i butik fri for at bære mundbind/visir?    
Ja, du er fritaget for at bære mundbind eller visir, hvis du kan fremvise et gyldigt coronapas. 
Jeg har coronapas. Min chef siger, jeg skal have mundbind på alligevel. Må han det?  
Nej – der kan undtagelsesvis være nogle helt særlige situationer, hvor han dog kan bede dig om det, f.eks. hvis du skal levere noget et sted, hvor I ved, at folk er smittede. Hvis han beder om det, og du er i tvivl, så kontakt din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545. 
Min chef vil IKKE se coronapas. Må jeg testes i arbejdstiden?     
Nej, hvis din chef har valgt ikke at gøre krav om coronapas, skal din test som udgangspunkt foregå i fritiden, hvis du vil fritages for mundbind eller visir.  
Min chef VIL se coronapas. Må jeg testes i arbejdstiden?     
Ja, hvis din chef gør krav om, at du som medarbejder skal have et gyldigt coronapas, skal du have mulighed for at blive testet i arbejdstiden.  
Skal jeg vise coronapas, når min chef beder om det?     
Uanset om du arbejder på kontor, lager eller ude i butikken, har din chef ret til at bede om coronapas. Det gælder på alle arbejdspladser.    
Min chef kræver ikke coronapas. Er jeg fritaget for mundbind, når jeg har et, der er gyldigt?     
Ja, det er du – også selvom din chef ikke stiller krav om coronapas. Du har ret til ikke at bære mundbind eller visir som butiksansat, hvis du kan fremvise et gyldigt coronapas.  
Min kollega bruger ikke mundbind og har ikke et coronapas. Kan jeg bede ham fremvise et?     
Nej, det er din arbejdsgivers ansvar at kontrollere coronapas. Hvis din kollega ikke har et coronapas, eller din arbejdsgiver ikke kræver det, skal kollegaen i stedet lade sig testes.
Er du i øvrigt i tvivl, eller føler du dig utryg, skal du tage fat i din nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant. 

Har du spørgsmål til din arbejdssituation under corona, kan du altid snakke med din arbejdsmiljørepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545. 

Se også: Corona: Retningslinjer om arbejdsmiljø til handelsansatte

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har desuden lavet en udførlig vejledning til de nye regler om coronapas, mundbind, test, isolation mv