Det skulle have været så godt. Alligevel er det endt så skidt.

Sådan kan man kort og godt opsummere Folketingets beslutning om at fjerne administrationen af seniorpension fra kommunerne og i stedet flytte det til en central enhed under det statslige Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

Beslutningen blev i igangsat i 2019, og her var det oprindeligt meningen, at udflytningen af administrationen i fremtiden skulle gøre det lettere for danskere at få imødekommet deres ansøgning, når man skiftede den gamle seniorførtidspension ud med den nye seniorpension.

Dog har udviklingen af tildelingsprocenten langt fra fulgt med målet. Det skriver NB Kommune.

Efter ATP har overtaget administrationen af seniorpensionen har andelen, der har gået godkendt deres ansøgning om seniorpension dykket.  

Redegørelse fra minister

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at kommunerne i gennemsnit godkendte 92-93 procent af ansøgningerne, mens enheden under ATP kun godkender i 75-82 procent af tilfældene efter, at administrationen er flyttet over. 

Og den udvikling vækker ikke begejstring. Som et af de partier, der sad for bordenden, da beslutningen blev truffet kort tid før folketingsvalget i 2019, vil Venstre nu kræve en redegørelse af ministeren.

- For Venstre er det afgørende at dem, der har behov for at gå fra tidligere, også har gode muligheder for det. Det har man med seniorpensionen. Vi vil nu rette henvendelse til ministeren med henblik på at få en evaluering af om, hvordan det hele står til efter overdragelsen til ATP, skriver Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen i en skriftlig kommentar til NB Kommune