1. Forventningsafstem med din chef

Er du blevet bedt om at arbejde hjemmefra, så skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at løse dine arbejdsopgaver. Hav en god dialog med din nærmeste leder om, hvilke af dine arbejdsopgaver, der er egnede til at løse hjemmefra. Vær også realistisk i forhold til hvor meget arbejde, du er i stand til at levere, når du måske også har øvrige familiemedlemmer, der er hjemme, og derfor ikke har optimale arbejdsforhold og forsøg at aftale fleksible deadlines med din chef. Hvis du er alene med børnene, så sørg for at fortælle din leder det, så vedkommende kender dine omstændigheder.

Er I to forældre hjemme, så sørg for at aftale faste tider, hvor I arbejder, og ikke har ansvaret for børnene og omvendt. Det gør det nemmere at planlægge og tage vigtige opkald, møder osv.

Husk erfaringerne fra tidligere nedlukninger. Er det nutellamadder og videomøder uden mikrofon, der virker, som hjemme hos Mette Julie Theilsborg? Så hav ikke dårlig samvittighed over det.

2. Få styr på udstyr og it-sikkerheden

Sørg for at du har det udstyr til rådighed, som du har brug for, for at løse dine opgaver. Det kan fx være, at du skal have en skærm, et tastatur og en mus med hjem, så du ikke skal arbejde ved din bærbare. Eller måske har du brug for et head-set eller en telefon, hvis du har mange opkald.

Det er også vigtigt, at du er helt opdateret på it-sikkerheden, så du kan arbejde sikkert hjemmefra.

3. Sørg for at bevæge dig

Når du arbejder hjemmefra er det vigtigt at huske på at få noget bevægelse ind i arbejdsdagen. De fleste bevæger sig langt mindre, når vi arbejder derhjemme, end hvis arbejdet foregår på arbejdspladsen, da arbejdet har en tendens til at være mere stillesiddende. Vi har ikke så langt hen til kaffeautomaten eller printeren, og går ikke frem og tilbage til møder eller for at tale med kolleger. Og vi har også en tendens til at glemme pauserne, når vi bare er os selv. Derfor er det vigtigt at du husker at holde pauser væk fra computeren, laver udstrækningsøvelser og går en lille tur med jævnemellemrum. Husk også at sørge for at variere dine arbejdsstillinger.

4. Indretningskrav, når du arbejder hjemmefra

Hvis du har en bærbar computer, er det vigtigt, at du også får mulighed for at tage et tastatur, mus/pegeredskab, og hvis muligt - også gerne skærmen og underarmsstøtte med hjem. Generelt gælder det, at der skal være tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Der er følgende krav til selve indretningen og inventaret:

Arbejdsbord: Bordet skal passe til dig i højden. Bordpladen skal have en størrelse, der passer til arbejdsopgaverne, og der skal være mulighed for at understøtte armene. For arbejdspladser ved skærm er det væsentligt, at borddybden er tilstrækkelig til, at skærmen kan stå i optimal afstand fra øjnene, som er 60-80 cm. 

Stol: Sæde og ryglæn på arbejdsstolen skal kunne indstilles i højden. Stolens ryglæn skal kunne skåtstilles, og det skal være muligt at indstille stolen og bordet ift. hinanden, så bordet støtter lige under albuerne. 

Belysning: Ved vedvarende læsning skal du sørge for at have en arbejdslampe til rådighed, der giver 500 lux.

Bærbar computer: Du skal anvende et eksternt tastatur og mus til din bærbare computer, eller alternativt have mulighed for at sætte den bærbare i en dockingstation, med tilkoblet skærm. Der gælder samme indretningskrav, som for en stationær computer, når du arbejder regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af din normale arbejdstid ved en bærbar computer.Dette er for at mindske gener og smerter ved arbejde i fastlåste arbejdsstillinger.

Forebyg øjengener: Øjengener kan skyldes en uhensigtsmæssig placering af arbejdsbord, arbejdsstol og computer foruden dårlige lysforhold. Den mest hensigtsmæssige placering af bord, stol og skærm er beskrevet i BFA Kontors vejledning ”Arbejde ved computer”, som du kan læse via dette link

Tjekliste til dig som medarbejder

5. Du har krav på hvile og fri

Når du arbejder hjemme gælder det, at du skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver 24 timers periode, og et ugentligt fridøgn.

Der kan dog ske fravigelse af de almindelige regler om hvileperiode og fridøgn ved delvist hjemmearbejde, når arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og en af følgende to betingelser er opfyldt:

1. Når du selv tilrettelægger din arbejdstid og dermed også den daglige hvileperiode, eller

2. Når arbejdstiden, som følge af særlige træk ved det udførte arbejde, hverken kan måles eller fastsættes på forhånd.

Der skal gives kompenserende hvileperioder og fridøgn, når reglerne fraviges. Hvis du selv tilrettelægger hvileperioder og arbejdstid, og hvileperioderne sammenlagt er minimum 11 timer inden for en 24-timers periode, skal der dog ikke gives kompenserende hvileperiode.

6. Hvem har ansvaret?

Det er fortsat din arbejdsgiver, som har det overordnede ansvar for, at dit arbejdsmiljø er i orden. Det særlige ved hjemmearbejde er, at arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen ikke har krav på at komme på besøg i dit hjem for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden.  Hav i stedet en god dialog om forholdene, og tag selv ansvar for, at du kan udføre dit arbejde forsvarligt. Hjemmearbejdspladser skal medtages i arbejdet med arbejdspladsvurderingen (APV). Der skal i APV’en tages udgangspunkt i de generelle opgavetyper og arbejdsfunktioner, der er knyttet til hjemmearbejdet, samt i kravene til indretning af arbejdspladsen.

Branchefællesskab Kontors vejledning

Pas godt på dig selv, og god fornøjelse med hjemmearbejdet.