Rødhåret kvinde ved et skrivebord

Coronavirus eller Covid-19 er igen blevet kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Derfor har Folketinget vedtaget en ny lov om, at medarbejdere kan blive bedt om at vise coronapas eller lade sig teste. Og der er kommet nye regler for mundbind.

Få svar på de vigtigste spørgsmål om coronarestriktioner på arbejdspladsen:

1. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg viser coronapas? 
Ja. Hvis din arbejdsgiver kræver, at du viser gyldigt coronapas, når du er på arbejde, har du pligt til at efterkomme det. Din arbejdsgiver skal dog på forhånd have givet dig en skriftlig begrundelse for, hvorfor du skal vise coronapas. 
2. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet? 
Din arbejdsgiver kan godt bede dig om at lade dig teste og oplyse resultatet af testen. Testen skal dog være sagligt begrundet. Fx for at bremse et større smitteudbrud på arbejdspladsen. Eller pga. af driftsmæssige hensyn. Har du gyldigt coronapas, vil det oftest ikke være sagligt at kræve, at du bliver testet.

Som udgangspunkt skal du kunne lade dig teste i arbejdstiden. Kan det ikke lade sig gøre, skal du kompenseres for den tid, du bruger fx med overarbejdsbetaling, og har du udgifter til fx transport, skal din arbejdsgiver også betale dem.

Du kan vælge mellem de test, myndighederne stiller til rådighed, PCR-test og kviktest. De tages begge i testcentre. Din arbejdsgiver kan som noget nyt bede dig tage en selvtest på arbejdspladsen. Byder det dig imod at selvteste, har du ret til at vælge en af de tests, som myndighederne tilbyder. Dog må den tid, der går, inden du har et resultat, ikke være væsentlig længere, end hvis du havde taget en selvtest på arbejdspladsen. 
3. Hvad nu, hvis jeg ikke vil vise gyldigt coronapas eller lade mig teste? 
I værste fald kan du blive afskediget eller bortvist, fordi du ikke efterkommer din arbejdsgivers krav. Din arbejdsgiver skal dog have advaret dig om konsekvenserne, inden de skrider til afskedigelse/bortvisning.  
4. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet inden julefrokosten? 
Ja, hvis din arbejdsgiver inviterer til et socialt arrangement, fx julefrokost, hvor det er frivilligt at deltage. Her kan arbejdsgiveren kræve, at du bliver testet, før du møder op. Ved frivillig deltagelse har du ikke ret til at blive kompenseret for hverken tidsforbrug eller eventuelle udgifter i forbindelse med testningen. Du kan som udgangspunkt heller ikke afskediges eller bortvises for ikke at lade dig teste til et frivilligt arrangement.  
5. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg har mundbind på, når jeg er på arbejde? 
Hvis du arbejder inden for sundhedssektoren, skal du have mundbind. Fx i tandklinikker og lægepraksisser. 
6. Mit coronapas er suspenderet, fordi jeg har haft corona. Kan jeg gå på arbejde, før jeg får mit coronapas igen?    
Hvis du har coronapas, men bliver testet positiv, suspenderes dit coronapas i 14 dage. Det så op til din arbejdsgiver, om du skal møde på arbejde uden at kunne vise gyldigt coronapas, når du er rask igen. Alternativt kan I aftale, at du arbejder hjemme, hvis der er mulighed for det.

Du skal selvfølgelig følge de almindelige regler for corona, som siger, at du skal gå i selvisolation, hvis du er smittet med corona. Har du ingen symptomer på corona, kan du ophæve selvisolationen efter 7 dage. Har du symptomer, kan du ophæve isolationen, når du har været symptomfri i 2 dage, eller efter 10 dage, hvis du har været feberfri i 48 timer og kun har milde restsymptomer. 

 

Følg udviklingen i corona-regler

Lovgivningen og retningslinjerne for corona ændrer sig hele tiden. Derfor har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) udarbejdet en coronaguide. Guiden opdateres løbende og giver svar på de fleste coronarelaterede spørgsmål omkring arbejdspladsen.

Se FH’ store coronaguide