Forhandlingsfællesskabet og KL har indgået en ny fælleserklæring, som betyder, at arbejdsgiverne igen får mulighed for at bede medarbejdere om at varetage kritiske funktioner uden for deres normale arbejdsområde og på andre tidspunkter end normalt.

Baggrunden er den aktuelle situation med corona - og især smitten med den nye variant. Mange kommuner står i en særdeles vanskelig situation med at få brudt smittekæderne, og samtidig har man helt akutte opgaver, der skal løses.

Enighed om at frivillighed er bedst

Som med den seneste fælleserklæring fra foråret 2021 gælder også denne gang, at der skal indgås en lokal aftale med de respektive faglige organisationer, hvis medarbejdere skal flyttes til arbejde, som ligger uden for deres normale overenskomst.

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne er enige om, at frivillighed er at foretrække, når en medarbejder flyttes, og at arbejdsgiveren har ansvar for den nødvendige oplæring.

Kritisk situation i nogle kommuner

Formanden for HK Kommunal, Lene Roed, fremhæver, at netop det med frivillighed er helt afgørende.

- Situationen er kritisk i nogle kommuner. Og det kræver stor fleksibilitet fra begge sider, hvis medarbejdere bliver bedt om at udføre andre opgaver end normalt. Det er helt afgørende, at det baseres på frivillighed og lokale aftaler, og at man i øvrigt har en god dialog mellem medarbejdere og ledelse om behov og ønsker, siger Lene Roed.

Formanden fremhæver, at fælleserklæringen er midlertidig og udløber den 8. februar 2022.

- Det har været vigtigt, at muligheden kun er eksisterende, så længe vi står i en kritisk situation, siger Lene Roed.