Hospital

De fem regioner er nu blevet enige om de overordnede rammer for, hvordan pengene fra den såkaldte vinterpakke skal fordeles.

Der er enighed om, at pengene ikke skal smøres tyndt ud. De skal bruges på en måde, så det kan mærkes de steder, hvor man er særlig presset. Samtidig fremhæver regionerne, at pengene vil blive anvendt bredt blandt faggrupper og på tværs af afdelinger og opgaver.

Forskel fra sygehus til sygehus

Konkret hvordan pengene skal anvendes besluttes lokalt efter aftale med de relevante faglige organisationer. Det betyder, at der kan være forskel på, hvordan man vælger at bruge pengene fra hospital til hospital - afhængig af de lokale udfordringer og hvilke medarbejdergrupper, der er under størst pres.

Mange lægesekretærer presset

Formanden for HK Kommunal Lene Roed er tilfreds med, at regionerne så klart tilkendegiver, at alle faggrupper kan komme i spil, og at der tænkes på tværs af opgaver og afdelinger.

- Allerede nu kan vi se, at nogle lægesekretærer har ekstraordinært travlt med bl.a. aflysning af operationer, og at det er en hård belastning at skulle håndtere de mange patienter, der er kede af, at deres operation bliver udskudt. Så jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at de fem regioner netop fremhæver, at pengene skal bruges på tværs af faggrupper og der, hvor sygehusene oplever det største pres. Det betyder så omvendt, at alle ikke kan få, og det skal man selvfølgelig også indstille sig på, siger Lene Roed.

Gang i lokale forhandlinger

Nogle regioner har allerede taget hul på forhandlingerne, mens andre går i gang snart. Pengene gives som et engangsvederlag i en periode hen over vinteren.

vinterpakke

Fordeling af pengene

Fordelingen af pengene til regionerne er sket efter princippet om bloktilskud. 
  • Region Hovedstaden: 312,6 mio. kr.
  • Region Sjælland: 154,0 mio. kr.
  • Region Syddanmark: 214,0 mio. kr.
  • Region Midtjylland: 216,1 mio. kr.
  • Region Nordjylland: 103,4 mio. kr.