- Det er et klasseeksempel på, at en lokal tillidsrepræsentant (TR) kan gøre en afgørende forskel på arbejdspladsen.

Så klart udtrykker Lasse Thorn, formand for HK Privat Sjælland, sig om det arbejde, som tillidsrepræsentanterne hos BoligNæstved har gjort for de administrative medarbejdere, der var indplaceret på et for lavt løntrin.

Sagen begyndte, da den tidligere tillidsrepræsentant Lisa Webbe undrede sig over forskellen i lønindplaceringen. Selvom medarbejderne løste forskellige opgaver, var det Lisas vurdering, at de skulle ligge på samme løntrin.

Lisa henvendte sig til ledelsen, som i første omgang afviste at imødekomme ønsket.

Da Lisa fik nyt job og stoppede som TR, tog Vicky Andersen over. Vicky har tidligere været TR, hun har været næstformand i klubbestyrelsen og var klar til at tage en tur mere med TR-kasketten.

- Vi holdt møde med medlemmerne for at afklare i fællesskab, hvad vi gerne ville opnå. Vi tog også en snak om de bekymringer, som nogle havde. Det kan være svært at gå til chefen og forlange mere i løn. Derfor var det vigtigt, at vi stod sammen som en samlet gruppe, fortæller Vicky.

Hun understreger, at der trods de forskellige holdninger hele tiden har været en god og saglig dialog med ledelsen. For Vicky er det en vigtig brik i TR-arbejdet at have en konstruktiv og tillidsfuld relation med ledelsen.

- Jeg synes, det ligger i en TR’s rolle at forsøge at forstå chefens tankegang – selvom man er uenig med ham. Jeg er sikker på, at vores chef ikke havde et ønske om at snyde nogen. Han havde en anden tolkning af overenskomsten end mig, og det er hans opgave at kæmpe for firmaet og sikre, at lønbudgettet ikke skrider. Hvis man sætter sig ind i de dilemmaer, chefen står overfor, kan man også bedre møde ham med gode argumenter. Min opgave er at kæmpe for medarbejderne, og det gør jeg bedst, hvis jeg har en konstruktiv dialog med chefen, mener Vicky.

For at indgå den endelige aftale blev der afholdt et såkaldt organisationsmøde, hvor HK og Dansk Erhverv deltog sammen med Vicky og hendes chef.

- Et organisationsmøde kan måske lyde lidt dramatisk, men det er det ikke. Når arbejdsgiver og lønmodtagere ikke er enige om, hvordan overenskomsten skal fortolkes, holder man altid sådan et møde mellem de organisationer, der har indgået aftalen – i dette tilfælde HK og Dansk Erhverv, fortæller Helle Rubini, som er faglig konsulent i HK Privat Sjælland.

Parterne blev enige om, at alle administrative i BoligNæstved skulle indplaceres på samme løntrin.

Ifølge Helle ligger æren for dette hos den lokale TR på arbejdspladsen – først Lisa og derefter Vicky. Det er formand Lasse Thorn enig i:

- I HK Privat Sjælland gør vi meget ud af at være så tæt på vores medlemmer som muligt, men vi har selvfølgelig ikke overblik over hvert enkelt medlems løn, aftaler og vilkår. Derfor er det vigtigt at få valgt en lokal tillidsrepræsentant som hos BoligNæstved. De har overblik over, hvad der rører sig på arbejdspladsen, og de kender kollegernes ønsker og ledelsens dagsorden. Gennem den daglige, tætte dialog kan de varetage medlemmernes interesser på den enkelte arbejdsplads og opfange problemer, inden de bliver til en faglig sag, fortæller Lasse.

Vicky er glad for resultatet af forhandlingerne, men det er noget andet end lønniveauet, der glæder hende mest:

Forudsætningen for, at den endelige aftale kunne laves, var, at vi stod på vores ret som en samlet gruppe. Det er det vigtigste for mig, fortæller Vicky.

Får du den løn, du fortjener? Læs alt om løn, og tjek din løn her