IT-medarbejdere arbejder ved skærm

KOMBIT har opdaget fejl i KY i milliardklassen. Det fortæller fungerende beskæftigelsesminister Mathias Tesfaye (S) til Folketinget i et brev.

Her udtrykker han alvorlig bekymring over situationen.

Der ser ud til at være fejl i opsætningen af systemet, der så påvirker de data, der går fra Kommunernes Ydelsessystem (KY) til indkomstregistret hos SKAT. 

Ikke effektueret finansiering for 1 mia

Der er stadig stor usikkerhed om størrelsesordenen, men den foreløbige vurdering lyder, at der ikke er effektueret finansieringsbeløb (refusion og medfinansiering) overfor kommunerne af et beløb i størrelsesordenen 1 mia. kr. i 2021 og 80 mio. kr. i 2020.

Beregningen sker i det kommunalt ejede Ydelsesrefusion (YR), som beregner statsrefusionerne og medfinansieringen på en række indkomstoverførsler, bl.a. på baggrund af data fra indkomstregistret.

Test i januar og stor kørsel i februar

Fejlen skyldes en forkert opsætning af KY og håndtering af ydelser, som har givet sig udslag i manglende indberetninger til YR om især løntilskud, ATP-bidrag og den obligatoriske pensionsordning. 

Mikkel Tang Hedegaard, vicedirektør i Kombit siger til Kommunalbladet, at der er tale om relativt få og små fejl i udbetalingen til borgere – og at det i så fald handler om at ATP- eller pensionsbidraget er lidt for højt eller lidt for lavt.

Han fortæller videre, at siden fejlen blev opdaget i oktober har man været i tæt samarbejde med kommuner og ydelseskontorer, som har fået en række opgaver for at løse fejlene.

- Næste trin er at få udviklet nye programdele, der sikrer en korrekt opsætning i KY. Planen er, at vi kan teste systemet hele januar og med det klare sigte at vi d. 2. februar laver den store genberegningskørsel, så refusionsbeløb effektueres korrekt til e-indkomst, og sådan at problemet er løst inden indkomståret slutter medio februar, forklarer Mikkel Tang Hedegaard.