Julen og nytåret står for døren og HK Privat Nordjylland ønsker dig og dine nærmeste nogle hyggelige juledage og et rigtigt godt og lykkebringende nytår, med tak for godt samarbejde i 2021.

2021 blev endnu et år hvor alting næsten blev vendt på hovedet og ingenting blev som vi havde forventet. Men det er imponerende hvor omstillingsparate I alle har været og må være igen. For mange af os vil også jul og sammenkomster i år kræve omstillingsparathed, så vi kan passe godt på os selv og hinanden.

HK i medierne

I efteråret har HK opnået god dækning i medierne. Kongressen og formandsvalgene er blevet fulgt tæt af medierne, som også berettede en del om tre-parts- forhandlinger om forlængelse af voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), forslag til nedsættelse af dagpengene og øremærket barsel til far. Vi følger med og drøfter disse emner på afdelingsmøder, afdelingssektor møder og sektor møder. Lokalt har HK Privat Nordjylland også været i avisen og i radioen, med vores støtte til medlemmerne i disse tider.

Efter sommerferien har bestyrelsen forsat arbejdet, og vi har nu haft mulighed for at mødes fysisk til flere møder. Vi bruger blandt andet bestyrelsesmøderne på at forberede HK Privat Nordjyllands stemme i sektorforbundsbestyrelsen. Vi deler viden og taler om retningen for Nordjylland og får status. Vi har også set på HK´s politikker. Familiepolitikken og arbejdsmarkedspolitikken findes på HK.dk, hvor I også kan læse den. Og frem for alt drøfter vi, hvordan vi som fagforening kan bidrage til, at medlemmer og tillidsvalgte i HK Privat Nordjylland kan få et endnu bedre arbejdsliv.  

Vi har også forberedt os på Kongressen med målprogram, lovændringer og ændringsforslag. Efter kongressen afholdt vi vores årlige strategidag, hvor vi arbejder med målene, der er vedtaget på forbundskongressen og på HK Privats forbundskongres. Dagen afsluttedes med medarbejderne og ledelse i dialog, vidensdeling og politisk diskussion. Det er en dag med god læring og politisk diskussion og vi behandler temaer med betydning for overenskomster, tillidsvalgte og for dagligdagen for medlemmerne på arbejdspladserne.

Mål for 2022

Vores mål for 2022 handler blandt andet om, at vi vil have flere med i fællesskabet, relationen til tillidsvalgte på arbejdspladserne og indsatsen for at indgå flere overenskomster.

I det nye år fortsætter vores arbejde med vision og mission. Foråret byder på generalforsamling, hvor vi håber at se jer.

Besøg gerne hjemmesiden og læs om målene fra kongressen. Vi tager meget gerne imod henvendelser og spørgsmål – hold jer endelig ikke tilbage.


Til slut vil vi her fra bestyrelsen ønske
glædelig jul og et lykkebringende nytår til dig og dine nære.

Juletegning med kane og isbjørn

 

Mange jule og nytårs hilsner

Afdelingssektorbestyrelsen for HK Privat

Formand Christina Madsen Kristiansen

Næstformand Nina Møller Heidelbach, Alfa Laval Aalborg A/S

Lars Hedelund, HR Industries

Ina Bergen, Telenor A/S

Lone Lundgaard Jacobsen, FOKUS

Jorna Tilsted Bennetsen, Mejerigaarden A/S

Mette Licht, Aalborg Lufthavn 

Pia Anita Qvist Degn, Tandlægerne Vestergade, Frederikshavn

Jens Olof Andersen, KMD Aalborg

Henrik Røn Pedersen, 1. suppleant, Nordjyske

HK ungdom Martin Nymann, ATP