Det er ikke rart at blive afskediget. Uanset baggrunden kan situationen få voldsomme følelser frem: En oplevelse af fx uretfærdighed, identitetstab, vrede og bekymring – eller ligefrem angst – for fremtiden. For mange kan tidlig hjælp være meget afgørende for den videre vej i arbejdslivet.


Gunvor Leth Dannersøe, TR på Rigshospitalet, får kun positive tilbagemeldinger fra opsagte kolleger, der har fået hurtig hjælp fra HK.

Tillidsrepræsentant Gunvor Leth Dannersø, lægesekretær på Rigshospitalet, har erfaringer med at sende opsagte kolleger videre til HK’s medlemstilbud ”Kom Godt Videre”, som hjælper opsagte på et meget tidligt tidspunkt.

- De har været rigtig glade for, at nogen har taget hånd om dem. De er kommet ud af jobbet på en god måde, hvor ikke mindst det at blive hørt på af både mig og konsulenter i HK-afdelingen har haft stor betydning. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger, fortæller hun.

Ikke mindst hjælpens hastighed har haft betydning.

- Vi har jo meget tidligt et kendskab til opsagte HK-medlemmer, og det er vigtigt for den opsagtes velbefindende, at der hurtigt kan vises vej til nye muligheder, siger Gunvor Leth Dannersø.

Hjælp inden for 24 timer

Faglig konsulent Lars Oksbjerg, HK Kommunal Hovedstaden, er en af de HK-ansatte, der hjælper de afskedigede.

- Det er meget forståeligt, at man tager et dyk ned i et sort hul, hvis man bliver fyret. Vi tager en samtale med en opsagt inden for de første 24 timer, efter at vi har fået kendskab til opsigelsen, så vi kan så nogle frø til at tænke mere positivt på situationen og nye muligheder. 

Som en videre del af forløbet inviterer alle HK-afdelinger derefter opsagte til et Kom Godt Videre-informationsmøde, der afvikles én gang om måneden. På disse møder deltager karrierevejledere og faglige konsulenter fra de forskellige sektorer i HK, så man både kan orientere om fx uddannelses- og jobmuligheder og svare på spørgsmål om konkrete afskedigelsesvilkår. 

Opfordring til tillidsrepræsentanter

Lars Oksbjerg møder jævnligt opsagte, der ikke har søgt job eller været ledige i mange år.

- De har spørgsmål om a-kasse og mødet med jobcentre, og de vil gerne have hjælp til jobdatabaser og vide mere om, hvordan man søger job i dag. Alt det kan vi hjælpe med i HK.

Han opfordrer tillidsrepræsentanterne til at gøre opsagte kolleger opmærksomme på HK’s medlemstilbud. Han beder dem også om at sørge for, at HK-afdelingen så tidligt som muligt får kontakt til de opsagte, der skal have tilbuddet om hjælp.

- Vi får orienteringen om opsigelserne fra arbejdsgiverne via HK Kommunal, men tit er vi allerede inddraget via tillidsrepræsentanterne eller medlemmet selv, når opsigelsen sættes i gang, og det er en klar fordel, at vi rykker hurtigt, siger Lars Oksbjerg. 

Læs mere om ”Kom Godt Videre” på TR-portalen (kræver login via MitHK)