Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk 


Den 19. december indførte regeringen nye regler for ansattes brug af mundbind i detailhandlen. Få en frisk opdatering på reglerne her. 

Skal ansatte i butik bære mundbind/visir?    
Ja, ifølge de nye regler, som trådte i kraft søndag d. 19. december, skal du bære mundbind/visir, hvis du har kundekontakt, uanset om du kan vise coronapas eller ej. Du er dog undtaget fra at bære mundbind eller visir, hvis du befinder dig bag afskærmning f.eks. i udgangskassen eller i et aflukket rum, hvor alene ansatte har adgang. 
Kan jeg holde flere pauser i løbet af arbejdsdagen, nu jeg skal bære mundbind/visir?    
Du skal aftale med din leder, hvis du har behov for flere pauser, og I kan med fordel som kolleger gå sammen om at få lavet en samlet aftale i denne ekstraordinære situation, hvor mundbind er påkrævet. I kan f.eks. aftale, at I skifter mellem opgaver, hvor der henholdsvis er og ikke er krav om at bruge bundbind/visir. I kan med fordel inddrage jeres arbejdsmiljørepræsentant.
Min kollega bærer ikke mundbind. Kan jeg bede ham/hende om at bære det?     
Nej, det er din arbejdsgivers ansvar at kontrollere, at retningslinjerne bliver overholdt. Er du i tvivl, eller føler du dig utryg, skal du tage fat i din nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant. 
Er der nogen, der er undtaget for kravet om mundbind?   
Ja, kravet om mundbind gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir. Tal med din læge og/eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du mener, du er undtaget.
Skal jeg vise coronapas, når min chef beder om det?     
Uanset om du arbejder på kontor, lager eller ude i butikken, har din chef ret til at bede om coronapas. Det gælder på alle arbejdspladser.  Hvis din chef gør krav på at se gyldigt coronapas, skal du som medarbejder  have mulighed for at blive testet i arbejdstiden.  
En kunde har ikke mundbind på. Hvad gør jeg?
Det er din chefs opgave at sikre, at du som butiksansat ikke skal agere politibetjent - og hverken kommer ud i konfrontationer eller ubehagelige situationer med kunder, der ikke bærer mundbind. Det skal blandt andet ske gennem tydelig skiltning i butikken, der viser, at kunder skal bære mundbind/visir og en grundig vejledning i, hvordan du skal agere, hvis kunder uretmæssigt ikke bærer mundbind (f.eks. vejledning i, hvornår du skal tage kontakt til en kollega eller chef, hvis en konflikt opstår). Tal med din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du føler dig utryg eller har spørgsmål. 

Har du spørgsmål til din arbejdssituation under corona, kan du altid snakke med din arbejdsmiljørepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545. 

Se også: Corona: Retningslinjer om arbejdsmiljø til handelsansatte

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har desuden lavet en udførlig vejledning til de nye regler om coronapas, mundbind, test, isolation mv.