Til Arbejdsmiljøforligskredsen, 21. december 2021


HK’erne vil meget gerne arbejde hjemme, og de seneste knap 2 år har vist, at de er både effektive og produktive. Men de fleste er afhængige af at sidde ved skærmen og telefonen i bestemte tidsrum. De kan ikke lige klare et par telefonopkald, mens de går en tur i skoven. De er bundet til arbejdspladsen – uanset, hvor den er placeret.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i HK har været meget skeptiske over for at svække beskyttelsen omkring hjemmearbejde i arbejdsmiljøloven. For vi kan se, at dårligt arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen påvirker rigtig mange danske lønmodtagere. 6 ud af 10 HK’ere på kommunale og private arbejdspladser har fx oplevet gener og smerter under hjemmearbejde. Jeg er bange for, at vi kommer til at se store problemer med skader som følge af hjemmearbejde under dårlige forhold. Det vil blive dyrt i sygefravær, behandling og genoptræning.

Derfor har vi insisteret på, at vi ikke vil lempe på beskyttelsen på hjemmearbejdspladsen. Vi vil gerne være med til at forenkle reglerne, men det, der kræves for at skabe en god hjemmearbejdsplads er meget simpelt. Det handler ikke om hæve/sænke-borde, stationære computere eller godkendt ventilation. Det handler om en ordentlig stol, et eksternt tastatur og en mus, så ingen skal sidde og arbejde 7-8 timer på en bærbar.

I HK’s perspektiv er den bedste løsning, at man opretholder beskyttelsen af medarbejderne og dermed kravene til en god arbejdsplads, man ikke får ondt af, når man i gennemsnit arbejder hjemmefra mere end 1 dag om ugen.HK vil advare kraftigt imod at vælge arbejdsgivernes løsning, der vil få den klare konsekvens, at man - modsat i dag - først fra og med 3. hjemmearbejdsdag, nyder lovens beskyttelse. Mange ansatte vil dermed ikke kunne forvente at have en forsvarligt indrettet arbejdsplads. For medarbejdere med aftaler om hjemmearbejde vil de op mod 1/3 af arbejdstiden stå udenfor væsentlige del af arbejdsmiljølovens beskyttelse.

Ansvaret for et sundt arbejdsmiljø må og skal entydigt ligge hos arbejdsgiverne – også selvom medarbejderne arbejder hjemme. Derfor håber jeg også, at bemærkningerne fra arbejdstagersiden til Arbejdstilsynets udkast til nye regler bliver lyttet grundigt til. Og så vil HK foreslå, at hjemmearbejde fremover skal være fuldt ud omfattet af reglerne i arbejdsmiljølovens kapitel 2 om samarbejde om sikkerhed og sundhed (arbejdsmiljøorganisation) uden de nuværende undtagelser.

Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere drøftelser.

Mvh.

Mads Samsing
Næstformand HK Danmark