Dannelsen af Fagbevægelsen Hovedorganisation (FH), som var en fusion af LO og FTF i 2019, førte til drøftelser af, hvordan medlemsorganisationerne i den nye, store hovedorganisation fremover skulle repræsenteres i samarbejdssystemet MED i regioner og kommuner. Nu har Forhandlingsfællesskabet besluttet, at der fortsat er tre valggrupper på medarbejdersiden, der dog skifter navne til de tre første bogstaver i alfabetet:

  • A = Akademikerne
  • B = Den nuværende LO-gruppe
  • C = Den nuværende FTF-gruppe

Ændringen gælder kun valggruppernes betegnelser og har ingen konsekvens i forhold til de lokale MED-aftaler.

Se orientering fra Forhandlingsfællesskabet

Hent oversigten over fordelingen af de faglige organisationer i de enkelte valggrupper