To medarbejder kigger på tegninger

HK Privat og arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk, der har omkring 850 medlemsvirksomheder, er netop blevet enige om at indgå overenskomst. Overenskomsten giver ansatte inden for handel, lager og kontor i blandt andet murer-, snedker- og tømrervirksomheder en masse nye goder.

De ansatte får fx en solid pensionsordning på 12 % og en favorabel fritvalgsordning på 6 %, som stiger til 7 % i marts 2022. De medarbejdere, som nærmer sig pensionsalderen, kan se frem til en seniorordning, som giver dem ret til at købe op til 18 fridage om året, når de har fem år til folkepensionsalderen. Seniorordningen finansieres af fritvalgskontoen. Medarbejdere med mindre børn kan også se frem til forbedringer, fx barns sygedag og børneomsorgsdage.

- Der har været et længere tilløb til at få indgået overenskomsten. Heldigvis er Dansk Håndværk en arbejdsgiverforening, der ønsker ordnede forhold. Og vi har derfor landet en rigtig flot aftale, siger Jesper Schmidt Sørensen.

Lige nu kan overenskomsten gælde for omkring fyrre HK-medlemmer. Men den vil komme til at omfatte flere, forklarer HK Privats forhandler faglig sekretær Jesper Schmidt Sørensen.

- De nuværende medlemmer af arbejdsgiverforeningen får tilbudt at tilslutte sig overenskomsten. Men en del af overenskomstaftalen er, at ny-indmeldte medlemmer af arbejdsgiverforeningen automatisk bliver omfattet af overenskomsten. Og da Dansk Håndværk får angiveligt omkring 100 indmeldelser årligt, vil det forstærke indsatsen for at få flere medlemmer omfattet af ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Jesper Schmidt Sørensen.

Overenskomsten træder i kraft 1. januar 2022 og skal forny 1. marts 2023 sammen med flertallet af overenskomsterne på det private område.

Den nye overenskomst betyder, at HK’erne får:

 • Pensionsordning på mindst 12 %.
 • Sundhedsordning.
 • Overarbejdsbetaling på mellem 50 % og 100 % af timelønnen.
 • 6 % på fritvalgskontoen, som stiger til 7 % pr. 1. marts 2022.
 • 5 feriefridage.
 • Seniorordning med op til 18 seniorfridage per år.
 • 2 barns sygedage pr. sygeperiode, 2 børneomsorgsdage om året og ret til fri i op til en uge om året under barns indlæggelse. Rettighederne gælder børn under 14 år.
 • Fuld løn under 4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov og to ugers fædreorlov. Derudover er der fuld løn under 16 uger af forældreorloven. De 8 ugers forældreorlov med fuld løn er øremærket den forælder, der ikke har holdt barselsorlov, mens den anden får 5 øremærkede uger.
 • Ret til at vælge tillidsrepræsentant, når der er mindst 6 medarbejdere på en arbejdsplads, der er omfattet af overenskomsten.
 • Ret til 10 dages kompetenceudvikling/efteruddannelse per år.
 • Kompetenceudviklingsfond.