KL foreslår nu at samle alt, hvad der hører til at være ledig, i ét moderne, virtuelt jobunivers i den første del af ledighedsperioden. Det digitale univers skal derudover ifølge KL være et supplement til jobcentrenes fysiske rammer.

Det virtuelle jobunivers omfatter blandt andet en digital markedsplads, hvor kommunerne kan gøre indhold tilgængeligt for de ledige. Idéen er, at ledige via kunstig intelligens så kan vælge lige præcis de former for service, som de mener kan være med til at bane vejen til en ansættelse.

Skræddersyet indsats

Borgere og virksomheder kan med andre ord via platformen få skræddersyet indsatsen til deres behov og ønsker. En af de helt nye løsninger, der tænkes indlejret i det virtuelle jobunivers, er muligheden for en digital, simuleret jobsamtale inden et jobinterview.

En anden ny løsning er, at den ledige præsenteres for relevante stillinger på et kort, hvor alle ledige jobs i en radius af 50 kilometer kan ses.

Udspillet betyder ifølge KL også, at ledige, der selv kan håndtere deres fremadrettede jobsøgning, bliver frigjort i det nye digitale univers, så de ikke skal vente på samtaler eller lignende aktiviteter.

Det vil ifølge Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL’s Arbejdsmarked- og Borgerserviceudvalg, samtidig frigive kræfter, så jobkonsulenterne kan bruge mere tid på de borgere, der har brug for en mere håndholdt indsats.

Fysiske møder giver flere nuancer

Tanken om at kunne tilbyde ledige en rejse i et virtuelt univers giver ifølge fagkonsulent i HK Kommunal, Lars Brandstrup Nielsen, god mening i et begrænset omfang.

- Vi bruger meget tid på de mest ressourcestærke ledige, og hvis vi kan flytte nogle af de ressourcer over til ledige, der har mere glæde af samarbejdet med en konsulent, skal vi gøre det, siger Lars Brandstrup Nielsen.

Han lægger imidlertid vægt på, at det første møde mellem en ledig og en medarbejder skal ske på jobcenteret.

- Faren ved det digitale er, at alle de vigtige nuancer fra de fysiske møder forsvinder. Én ting er at kunne læse sig til de lediges erfaringer og kompetencer på et CV, men det er først i samtalen, at man kan danne sig et reelt billede af, om borgeren også har andre udfordringer end ledighed. Det kan være i forhold til alkohol, nogle psykiske udfordringer eller den personlige fremtræden, som blandt andet kan spille ind på den lediges jobchancer, siger Lars Brandstrup Nielsen.

Løsninger tilpasses lokale forhold

Det virtuelle jobunivers består ikke af én enkelt løsning, men er en sammenhængende digital værktøjskasse, hvor services fra private leverandører kombineres med kommunale og statslige løsninger og samles på en platform, hvor kommunerne kan tilvælge de løsninger, der bedst lokalt opfylder borgernes behov. Platformen kan derfor se forskellig ud fra kommune til kommune.

Visionen er til dels bygget på de erfaringer om digitale løsninger, der blev – og bliver - gjort under coronanedlukningen.

KL vil nu starte en dialog om den nye vision med andre aktører på arbejdsmarkedet og ikke mindst med de Christiansborg-politikere, der skal bane vejen for, at det digitale jobunivers bliver til virkelighed.

Artiklen er opdateret 22. december 2021