1. Slå alle jobs op elektronisk: Alle jobs i både privat og offentlig sektor slås op elektronisk (jobnet) – så bliver de søgbare i stor skala, både for arbejdsløse og for medarbejdere i jobcentre og a-kasser, der kan hjælpe til et godt match.

2. Minimum frist på tre uger: Alle jobs skal slås op i en rimelig periode på minimum tre uger. Når jobs er synlige og søgbare, fordi de er slået op elektronisk og i en periode på tre uger, er der langt større chance for et godt match.  

3. Slå stillinger op i EU: Virksomhederne bør slå deres ledige stillinger op i den europæiske database EURES, hvor 800.000 ledige europæere i øjeblikket søger job. Danske virksomheder har pt slået 54 jobopslag op pr. 100.000 indbygger, mens for eksempel svenske virksomheder har slået 625 jobopslag op pr. 100.000 indbygger. 

4. Oversæt jobopslag: Staten kunne tilbyde oversættelse af danske virksomheders jobopslag i EURES til hovedsprog dvs. tysk, engelsk, fransk, spansk og italiensk.

5. Gør match gratis for SMV’er: Investeringsfremmeorganet Copenhagen Capacity har database med tusinder af interesserede udenlandske it-/ingeniør-/sundhed-/naturvidenskabseksperter. Databasen indeholder udlændinge med erfaring, som gerne vil til Danmark og arbejde. Afsøgning og matchning af kandidater skal gøres gratis for SMV’er.

6. Etablér et EU-jobcenter: Vi skal have et EU-jobcenter, der kan hjælpe danske virksomheder med at rekruttere arbejdskraft i andre EU-lande. SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal sammen med de lokale ambassader hjælpe de arbejdsgivere, som søger medarbejdere på sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår.

7. Brug positivlisterne: Positivlisten for faglærte bør bruges offensivt af virksomhederne. Listen skal være mere dynamisk og stillingerne skal være relevante. Derfor foreslår vi, at en stillingskategori kun skal være på listen i to år ad gangen. Derefter kan der søges om genoptagelse.

8. Flere individuelle ansøgninger: Virksomhederne har i mere end 20 år kunnet få arbejdstilladelse til medarbejdere fra 3. lande. Det har været muligt, hvis virksomhederne har kunnet dokumentere et konkret behov, har tilbudt sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og har fået en godkendelse i RAR - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Der er ingen faggruppe- eller uddannelsesmæssige indskrænkninger i denne ordning. 

9. Nedsæt prisen på pendlerkort i grænseregionerne: Vi skal nedsætte prisen på pendlerkort for skånske og nordtyske lønmodtagere. På den måde bliver det nemmere at tiltrække arbejdskraft fra vores nabolandene.

10. Fortæl virksomhederne om de mange ordninger: Der skal iværksættes en oplysningskampagne, der fortæller om de mange ordninger, der findes allerede.