To nordjyske HK-medlemmer kan se frem til at modtage ca. 400.000 kr. tilsammen. 
En dom fra Arbejdsretten har nemlig sikret dem pengene, der skal dække medarbejdernes tilgodehavende. Baggrunden er, at Arbejdsretten vurderer, at arbejdsgiveren, tøjbutikskæden Tiff med butikker i blandt andet Aabybro og Vodskov, har brudt overenskomsten.

- Sagen var meget principiel for os og vi er sikre på, at dommen vil få stor betydning for retspraksis fremover, udtaler Jon Harild, formand for HK Handel Nordjylland.  

Tre afgørelser i samme dom

Dommen indeholder hele tre afgørelser, der alle tilgodeser HK og medlemmerne. 

Først og fremmest fastslår retten, at medlemmerne skal have dækket deres tilgodehavende.
Derudover skal arbejdsgiveren også betale en bod til HK. 
Og endelig siger dommen, at når en arbejdsgiver indgår overenskomst, så gælder overenskomsten som hovedregel for alle ansatte ved samme arbejdsgiver. I det konkrete tilfælde havde virksomhedens repræsentanter tilmed anerkendt, at alle arbejdsgiverens butikker ville være omfattet af overenskomsten.

- Vi har i den danske model mulighed for at forhandle og her kan vi håndtere langt de fleste sager. Hvis sagerne ikke kan løses gennem dialog og aftaler, så har vi et tvistsystem, hvor vi som en rigtig fagforening kan rejse en sag via Arbejdsretten. Den nye dom er med til at cementere, at den danske arbejdsmarkedsmodel fungerer og at vi som fagforening, om nødvendigt, kan gå rettens vej for at sikre vores medlemmers rettigheder – og en fair økonomisk kompensation for deres tab, når overenskomsten ikke bliver overholdt, forklarer Jon Harild. 

Fagforeningen gik hele vejen

- Vores medlemmer får en grundlæggende tryghed, når de kan få de penge, som de har til gode fra deres arbejdsgiver – også selv om arbejdsgiver nægter at udbetale beløbet, som medarbejderne har krav på. Den aktuelle sag viser, at vi er klar til at gå hele vejen for at sikre og udvikle den danske model og dermed trygheden for, at man som lønmodtager får opfyldt de rettigheder overenskomsten fastlægger, forklarer faglig konsulent Ninna Holm Palm. 

Sagen blev ført af HK Handel. Dommen blev afsagt d. 24. november 2021. 

Jon Harild, formand for HK Handel Nordjylland
Jon Harild, formand for HK Handel Nordjylland.