Det var helt i orden, at en virksomhed bortviste en medarbejder, da han ikke mødte på arbejde efter ferierejse til Rumænien, som den gang var omfattet af regler om 14-dages karantæne.

Det har Faglig Voldgift for nylig slået fast i en afgørelse.

I sommeren 2020 blev det flere gange meddelt de ansatte, hvordan de skulle forholde sig til rejser under deres ferie – nemlig at hvis medarbejderne valgte at rejse til lande, som ikke var sikre, skulle man gå i 14 dages karantæne ved hjemkomst – og at karantænen skulle afholdes med feriedage.

Chefen var klar i sin tale

Det blev også understreget, at det kunne få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderne ikke mødte på arbejde på grund af karantænen.

Medarbejderen rejste på ferie til Rumænien, som var et ”orange” land og 14 dage inden han skulle møde på arbejde igen, var han stadig i Rumænien, modtog han en besked fra sin chef om, at han skulle rejse hjem samme dag for at gå i karantæne og kunne møde på arbejde til tide.

Hjemrejsen skete dog først efter yderligere nogle dage i Rumænien – og dukkede efterfølgende ikke rettidigt op på arbejde.

Derfor mente dommeren, at medarbejderen var fuldt oplyst om regler og konsekvenser – og derfor var bortvisningen helt i orden.