coronapas på telefon

 

Det er ikke tilladt at bede medarbejderne om at uploade deres coronapas i arbejdsgiverens HR-system. Det står klart, efter at HK Stat har klaget til Undervisningsministeriet over, at VUC Storstrøm ville pålægge medarbejderne dette.

"Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er enig med HK Stat i, at der ikke er den fornødne hjemmel til at give de ansatte ved institutionen pålæg om upload af coronapas i it-systemer".
Så kort og kontant lød beskeden fra STUK, efter at HK Stats forhandlingschef Lina Lauritsen i et brev til Undervisningsministeriet havde klaget over VUC Storstrøms pålæg til medarbejderne om, at de skulle uploade deres coronapas i skolens HR-system, Innomate.

 

Ikke hørt om lignende i kommunerne

Styrelsen utvetydige melding glæder HK Stats forhandlingschef, Lina Lauritsen:
- Vi er rigtig glade for, at STUK har meldt ud så tydeligt, som det er tilfældet her. Der kan altid være rum for fortolkning, men i denne sag var vi fra starten rimeligt faste i kødet på, at vi havde fat i den lange ende. Det er dejligt, at sagen nu er løst på en god måde, hvor den relevante myndighed melder klart ud, at det ikke er tilladt at bede medarbejderne uploade deres coronapas i arbejdsgiverens HR-system, lyder det fra Lina Lauritsen.

På det kommunale område har vi endnu ikke hørt om medlemmer, der er blevet tvunget til at uploade coronapas til deres arbejdsgiver, lyder det fra juridisk konsulent i HK Kommunal, Henrik Gammelholm.
- Vi er naturligvis glade for, at HK Stat har været fået slået fast, at det er ulovligt at blive tvunget til at uploade sit corona-pas til et HR-system – ligesom arbejdsgiver heller ikke kan bede dig sende det elektronisk, siger Henrik Gammelholm og slår fast, at det dog er lovligt for arbejdsgiver, at pålægge medarbejderen at vise sit coronapas ved fremmøde.